"Būve, kas pašlaik top jūsu acu priekšā, kalpos jums un jūsu bērniem kā ļoti būtiska kultūras, izglītības un zinātnes infrastruktūras sastāvdaļa. Bibliotēkas celtniecība šobrīd ir valstiski nozīmīga investīcija Latvijas nākotnes sabiedrības veidošanā, tā veicinās izglītības, zināšanu un kultūras līmeņa augšanu, kas ir primārais nosacījums, lai uzplauktu mūsu ekonomika," uzrunā jauniešiem pauda kultūras ministrs.
 
Lai skaidrotu finansiālos ieguvumus, kas rodas būvējot Nacionālās bibliotēkas ēku ekonomiski sarežģītos apstākļos, ar Jauniešu Ministru kabinetu tikās valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" direktors Zigurds Magone.
 
"Laikā, kad izmaksas būvniecības nozarē samazinās, mums ir iespēja uzbūvēt Nacionālās bibliotēkas ēku par lētāku cenu, nezaudējot neko no projektā iestrādātajiem kvalitātes kritērijiem. Šādu iespēju dod līgums ar būvdarbu ģenerāluzņēmēju, kuram būvlaukumā paveiktie darbi tiek apmaksāti pēc faktiskajām tirgus cenām. Tieši tādēļ ir būtiski pašlaik nesamazināt bibliotēkas būvei paredzēto finansējumu un paveikt iespējami daudz, jo ekonomiskā lejupslīde kādā brīdī beigsies un izmaksas būvniecības nozarē atkal sāks celties," norādīja Z. Magone.
 
Ar būvdarbu gaitu un paveikto bibliotēkas būvniecībā jauniešus iepazīstināja "Nacionālās Būvkompāniju apvienības" pārstāvji Māris Saukāns un Valdis Koks, savukārt uz Jauniešu Ministru kabineta jautājumiem par bibliotēkas funkcijām un uzdevumiem, kā arī darbību esošajos apstākļos, kad bibliotēkas krājums ir izvietots 7 ēkās Rīgā, un ieguvumiem, sākot darbu jaunajā ēkā Mūkusalas ielā 3, atbildēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāve Ilze Egle.
 
Jauniešu kultūras ministrs Viesturs Roziņš – iniciators idejai par iespēju Jauniešu Ministru kabinetam apmeklēt Gaismas pils būvlaukumu – pauda gandarījumu par šodien redzēto: "Iespēja būvdarbu norisi redzēt savām acīm ir ļoti lietderīga. Manuprāt, būtu noderīgi arī turpmāk organizēt šādas ekskursijas interesentu grupām, lai informācija par projekta attīstību nonāktu pie sabiedrības tiešā veidā ne caur medijiem, kas to mēdz pasniegt falsificētu. Mani iepriecināja LNB pārstāves teiktais, ka bibliotēka būs atvērta visu diennakti, kas ir nozīmīgi studentiem, kuri bieži nevar paspēt veikt nepieciešamo bibliotēkas ierobežotā darba laika dēļ. Daudzsološa ir arī ziņa, ka jaunajā bibliotēkas ēkā būs multifunkcionāls aprīkojums, kas dos daudz plašākas iespējas atrast meklējamo. Es uzskatu, ka tagad vairs nav jāapsver – celt bibliotēku vai necelt – jo darbs ir uzsākts un paveikta jau nozīmīga tā daļa; šobrīd jādomā par bibliotēkas satura veidošanu un nākotnes iespēju izskaidrošanu sabiedrībai, lai Gaismas pils ideja nostiprinās cilvēku apziņā pozitīvā nozīmē."
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67078164, 29192298