Plānots, ka jaunizveidotā platforma būs galvenais Latvijas radošo industriju komunikācijas kanāls, kas veicinās sadarbību gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

 

“Šī būs īpaša vieta, kur tikties visām Latvijas radošajām industrijām, iegūt svarīgāko informāciju, mācīties no labās prakses piemēriem, izcelt būtiskākos sasniegumus un inovācijas radošo industriju darbībā. Pieaugot radošo industriju nozīmei ekonomikā, ir svarīgi, lai tām būtu adekvāti atbalsta mehānismi un tās varētu veiksmīgi īstenot savu potenciālu, vienlaikus veicinot uzņēmumu eksportspēju”, tā radošo industriju komunikācijas platformas izveides nozīmi vērtē kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende.

 

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas radošo industriju komunikācijas platformas jeb vortāla izveidei un uzturēšanai tās pirmajā darbības gadā ar nolūku veidot vienotu informācijas plūsmu par Latvijas radošajām industrijām. Vortālā paredzēts apkopot informāciju par nozares aktualitātēm, labās prakses piemēriem un veiksmes stāstiem, kā arī dažādām finansējuma piesaistes iespējām radošās uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi radošo industriju jomā sekmējot sadarbību starp nacionālas un starptautiskas nozīmes stratēģiskajiem partneriem.

 

Paredzēts, ka jaunajā vortālā līdzās radošo industriju nozares aktualitātēm būs pieejama skaidrojoša informācija, kas iepazīstinās ar radošo industriju nozīmi un devumu arī citās sabiedrībai būtiskās jomās, tostarp sociālajā, reģionālajās attīstības jomā,  kā arī vides ilgtspējā un inovācijās. Informatīvajā vortālā tiks apskatītas arī radošo industriju aktuālās problēmas valsts politikas kontekstā,  organizējot diskusiju forumu par radošo industriju svarīgākajām problēmām un to risinājumiem.

 

Komunikācijas un informācijas interneta vietnē informēs par konferencēm, semināriem, projektu konkursiem, apmācībām, kā arī citiem pasākumiem radošo industriju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tajā būs apkopotas publikācijas un pētījumi par radošo industriju attīstības jautājumiem, informācija par dažādām finansējuma piesaistes iespējām radošo industriju projektiem un uzņēmējdarbības attīstībai, tostarp konkursiem, programmām, grantiem, kreditēšanu, pamatkapitāla fondiem, investīciju piesaisti.

 

Ar komunikāciju platformas starpniecību plānots veicināt sabiedrības izpratni par radošo industriju būtību, darbību un potenciālu Latvijas ekonomikā.

 

Finansējuma avots ir valsts budžeta likuma programmas “Profesionālā māksla” apakšprogrammā “Mākslas un literatūra” konkursa mērķim plānotie līdzekļi.

 

Konkursa projektu pieteikumus izvērtēs kultūras ministres izveidota konkursa komisija. Konkursa dokumenti ir jāiesniedz KM līdz 2012. gada 26. novembrim. Ar konkursa nolikumu var iepazīties KM mājas lapā (www.km.gov.lv, sadaļā “Konkursi”).