LNB turpmāk būs atbildīga par ALEPH nodrošinājumu ar interneta pieslēgumu un tā ātrdarbību, kā arī par bibliotēku informācijas sistēmas serveru izvietošanu un datu noliktavu uzturēšanu. Savukārt KISC saglabā sistēmas funkcionālo pārvaldību un turpina sadarbību ar bibliotēkām, nodrošinot ALEPH pakalpojuma sekmīgu darbību valsts nozīmes un augstskolu bibliotēkās.

Sistēmā ALEPH veidotais Kopkatalogs un citas datu bāzes pieejamas vietnē https://kopkatalogs.lv, piedāvājot lasītājiem plašu pakalpojumu klāstu internetā, meklēšanu un atlasīšanu katalogā pēc dažādiem kritērijiem, kā arī vienlaicīgi vairākās datubāzēs. Bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH 500 autorizētie lietotāji var veidot grāmatu rezervēšanas pieprasījumus, skatīt informāciju par izsniegtajām grāmatām, pagarināt grāmatu atdošanas termiņu, kā arī skatīt izsniegumu vēsturi un rezervēšanas pieprasījumus. Tāpat autorizētajiem lietotājiem sistēmā tiek piedāvāts savs individuālais e-plaukts, kurā lietotājs nepieciešamos ierakstus var saglabāt un kārtot tematiski mapēs, nosūtīt uz e-pastu, kā arī redzēt eksemplārus ar izveidotu rezervēšanas pieprasījumu. Dažu augstskolu bibliotēkas piedāvā ļoti pieprasītās grāmatas rezervēt iepriekš uz konkrētu laika periodu, piemēram, uz lekcijas laiku.

ALEPH ir integrēta bibliotēku informācijas sistēma, kuru bibliotēkas izmanto, lai datorizēti apstrādātu krājumu, automatizētu bibliotekāros procesus un nodrošinātu lasītājiem informācijas pieejamību lokāli un internetā, kā arī sniegtu dažādus pakalpojumus. Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu veido kopumā 11 bibliotēkas – Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka –, un sistēmā ALEPH strādā arī Valsts izglītības un satura centrs (VISC) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr.: 67844902
ilma.elsberga@kis.gov.lv