Projekts “Bērnu žūrija 2010” tiks organizēts jau martā un tā mērķauditorija ir “Bērnu žūrijas” lasīšanas eksperti. Šogad “Bērnu žūrijā” iesaistījušies 89 skolēni, lasot un vērtējot grāmatas. Pasākumā kopā ar “Šurumburumu” – Ilzi Stieģeli un Agnesi Veldri, bērni iesaistīsies dažādās aktivitātēs (uzdevumos, rotaļās), kā arī saņems balviņas, atzinības rakstus un būs arī cienasts.

 

Septembrī Dzejas dienu un “Grāmatu svētku” ietvaros, lai aktivizētu mazo lasītāju interesi par dzejas bagātību un skaistumu, būs “Burtu rotaļas dzejas dienās” kopā ar dzejnieci Kristīni Dinu Bitēnu un komponistu Atvaru Sirmo.

 

Savukārt skolu jauniešiem aprīlī bibliotēka organizēs spēli – orientēšanās stafeti “Kuldīgas vēstures elpa”. Jaunieši atraktīvā veidā tiks iepazīstināti ar jauno datu bāzi “Kuldīga: Vēsture. Notikumi. Cilvēki”, kuru var izmantot gan mācību procesā, gan iepazīstinot ar pilsētu savus viesus.