Projektu administrē nevalstiskā organizācija Bibliothèques Sans Frontières (Francija) sadarbībā ar Viesmīlības pilsētu un teritoriju nacionālo asociāciju (Association Nationale Des Villes Et Territoires Accueilants, Francija), Bibliothèques Sans Frontières Italia (Itālija), Kultūras informācijas sistēmu centru (Latvija), Informācijas sabiedrības attīstības fondu (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, Polija), Nākotnes kopienu asociāciju (Asociata Comunitatile Viitorului, Rumānija) un Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroju (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, Nīderlande).

Projekta mērķis:

  • izstrādāt un īstenot integrācijas stratēģiju un plānu, kas paredz trešo valstu pilsoņu sekmīgu iekļaušanu sabiedrībā reģionālā līmenī un vietējā kopienā, izmantojot bibliotēku pakalpojumus;
  • nodrošināt trešo valstu pilsoņu piekļuvi pielāgotiem bibliotēku resursiem un pakalpojumiem, kas atbalsta to integrāciju vietējā kopienā;
  • veicināt vietējo stratēģiju un partnerību attīstību, kas atbalsta integrāciju un trešo valstu pilsoņu iekļaušanu.

Informācija par projektu Kultūras informācijas sistēmu centra tīmekļvietnē Bibliotēku tilti: trešo valstu valstspiederīgo integrācijas un iekļaušanas veicināšana Eiropā, izmantojot bibliotēkas un vietējās partnerības | Kultūras informācijas sistēmu centrs (kis.gov.lv).

Aicinām pašvaldību publiskās bibliotēkas iesaistīties projektā, ja trešo valstu pilsoņu integrācija ir aktuāla to vietējā kopienā!

Lai noskaidrotu kāda ir pašvaldību publisko bibliotēku līdzšinējā pieredze integrācijas darbā, lūdzam līdz 2024. gada 1. augustam aizpildīt anketu ŠEIT. Anketas izpildes laiks apmēram 5–7 minūtes.

Pamatojoties uz saņemtajām anketas atbildēm, izlases kārtībā 8 bibliotēkas tiks uzaicinātas pievienoties projektam. It īpaši tiks vērtēta inovatīvā darba pieredze.

Informāciju sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Projekta koordinatore
agrita.sagalajeva@kis.gov.lv