Kā informē bibliotēkas darbinieki, sākotnēji viedo grāmatu skapi testēs paši darbinieki, iepazīstot viedā skapja darbības principus, kā arī sagatavojot nepieciešamās instrukcijas un norādes, lai tā lietošana būtu viegli saprotama un ērti izmantojama ikvienam Baložu bibliotēkas klientam.

Viedajā grāmatu skapī būs iespēja saņemt sev vēlamās grāmatas no bibliotēkas krājumiem, ievērojot nosacījumu, ka grāmatas saņemšana būs jāveic piecu dienu laikā. Šāds termiņš noteikts, lai neradītu pārlieku lielu noslodzi grāmatu skapja darbībai un nekavētu grāmatu saņemšanu. Grāmatas varēs pieteikt telefoniski, e-pastā vai bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā, kā saņemšanas vietu norādot Baložu bibliotēkas viedo grāmatu skapi.

Bibliotēkas viedais grāmatu skapis tiks uzpildīts bibliotēkas darba laikā, bet lasītāji tās varēs saņemt tad, kad pašiem ir ērti. Kad izvēlētā grāmata tiks ievietota viedajā grāmatu skapī, lasītājs mobilajā telefonā īsziņā saņems kodu, kas, dodoties pēc grāmatas, būs jāievada grāmatu skapī. Pēc koda ievadīšanas, atvērsies nodalījuma durvis un lasītājs varēs saņemt savu grāmatu.

Vēlam visiem bibliotēkas klientiem šajā pavasarī nebeidzamu lasīt prieku un jau drīz ziņosim par iespēju uzsākt viedā grāmatu skapja izmantošanu.

 

Papildu informācija:

Vineta Vītoliņa
Ķekavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67936044, 26513292
E-pasts: vineta.vitolina@kekava.lv
kekavasnovads.lv