Ko īsti nozīmē – futbola bibliotēka? Spēlēt futbolu šeit īsti tomēr nevarēs, ja nu vienīgi miniatūrajā formātā. Toties Nirnbergas pilsētas bibliotēkas (NPB) jaunizveidotajā kolekcijā pieejami visi apzinātie drukātie resursi, kuru saturā ir “par un ap” futbolu. Krājumā – ap 350 nosaukumu grāmatu, t. sk., daiļliteratūra, bērnu literatūra, futbolistu un treneru biogrāfijas u.c. Līdz šim vienīgā zināmā saturiski līdzīgā kolekcija pieejama Leipcigā. Lai gan kopumā NPB pieejams ap 700 000 mediju vienību, futbolam veltītā kolekcija, kaut neliela, uzskatāma par īpaši “eksotisku”. Bibliotēka veiksmīgi izmantojusi vienu no veidiem, kā lasīšanai piesaistīt interesentus, kuri līdz šim nebija atraduši ceļu uz bibliotēku. Iniciatīva izveidot jauno tematisko kolekciju nākusi no 1. Nirnbergas futbola komandas vadības. Sākotnēji tā bijusi vēlme padarīt pieejamus sabiedrībai futbola kluba rīcībā esošos arhīva materiālus. Sarežģītākais posms bijis arhīva resursu pievienošana automatizētajai informācijas sistēmai, kataloģizēšana. Liela daļa futbola tematikai veltīto materiālu līdz tam atradās Vācijas futbola kultūras akadēmijas (VFKA) Nirnbergas nodaļā. Pati akadēmija dibināta 2004. gadā un jau vairāk nekā 10 gadus viens no tās darbības virzieniem ir futbola literatūras popularizēšana. VFKA izveidojusi arī īpašu futbola balvu literatūrā – katru gadu tā piešķir 5000 eiro labākajam futbola tematikai veltītajam daiļdarbam (arī cittautu autoru sacerējumiem). Savu izveidoto resursu krājumu organizācija atvēlējusi NPB. Šobrīd grāmatu krājums jau pilnībā sakārtots un pieejams lasītājiem. Nirnbergas pieredze spilgti apliecina, ka vērā ņemami panākumi sasniedzami, vien darbojoties komandā. NPB vadītāja atzīst, ka arī pati ir aizrautīga futbola fane, un sports un kultūra viņas izpratnē ir cieši saistītas un labi saderīgas nozares. VFKA ziņojumā uzsvērts, ka futbols nekādā gadījumā nav uztverams vienīgi kā sporta vai brīvā laika pavadīšanas veids – tas ietekmē cilvēka darba dzīvi, pasaules uztveri, pat muzikālo gaumi, literāro un tēlotājas mākslas izpratni. Vēl vairāk – futbols uzskatāms arī par pētniecības objektu, pat pop-kultūras un politisko uzstādījumu un atspēriena platformu.

Arī pilsētā tik populārais 1. Nirnbergas futbola klubs par jauno iniciatīvu jūtas ļoti gandarīts, jo tas vēl vairāk nostiprina sportistu atpazīstamību pilsētā kopumā. Vietējā kluba futbolisti jau agrāk ar prieku iesaistījušies savas pilsētas bibliotēku aktivitātēs, kas, savukārt, atstājis lielu iespaidu uz jauniešiem. Tiek organizētas tikšanās ar agrāko gadu sportistiem un treneriem; ikvienam apmeklētājam, kurš izvēlas lasīšanai kādu no futbola kolekcijas grāmatām, tiek dāvinātas īpašas grāmatzīmes. Kā zināms, bibliotēku loma sabiedrībā pēdējos gados pilnībā mainījusies – drukātie mediji vairs ne tuvu nav vienīgais bibliotēkas apmeklējuma iemesls. Publiku piesaista bibliotēku vidē dominējošā pozitīvā gaisotne, kura nodrošina nepiespiestas un neformālas savstarpējās komunikācijas iespēju. Šajā kontekstā pieminams arī fakts, ka 2025. gadā Nirnberga pretendē uz godpilno Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu.

Kā pozitīvs kultūras un sporta sadarbības piemērs minams stāsts par to, kā bibliotēka palīdzēja īstenot trīspadsmit pilsētas jauniešu sapni – kopīgā skrējienā ar sportistiem un treneriem ierasties stadionā, kā arī svinīgi ienest Nirnbergas futbola komandas karogu. Kāda puisēna tēvs pēc spēles bijis īpaši gandarīts par viņa dēlam dāvāto lielisko iespēju ieskriet 50 000 skatītāju piepildītajā stadionā līdzās sporta pasaules slavenībām. Tēvs atzīst, ka laimīgi satraukts bijis ne vien viņa puisēns, bet arī tēvs, kurš pēc 40 gadu pārtraukuma atkal apmeklējis futbola spēli klātienē. Te arī vietējās bibliotēkas nopelns, par kuru prieks mums visiem!

Raksts publicēts žurnālā:
Sollch, Melanie. Fussball und Kultur – wie geht das zusammen? Bibliotheksforum Bayern, Februar 2020, Heft 01

 

Publikāciju pēc nozares periodikā ievietotās informācijas sagatavojusi:
Anda Saldovere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra projektu koordinatore