2013. gada 28. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Rakstnieku savienībā (Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-12) notiks Kārļa Skalbes “Mūža rakstu” sestā sējuma atvēršanas svētki.

 

Sarīkojumā piedalīsies grāmatas sastādītājs un komentētājs literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons, sējuma redaktors literatūrzinātnieks Jānis Čākurs, literatūrzinātniece Līvija Baumane un esejists Jānis Liepiņš.

Kārļa Skalbes “Mūža rakstu” sestajā sējumā ievietoti 49 dzejoļi (viens no tiem atrodas rakstā “Latgalei”), 18 prozas darbi, 70 raksti, sešas runas Latvijas Tautas padomes sēdēs, astoņas vēstules – Lizetei Skalbei, Augustam Saulietim, Annai Brigaderei (līdz šim publicēta tikai vēstule Lizetei 1918. gada 15. martā), 11 ilustrācijas un rādītājs “Kārļa Skalbes darbi “Mūža rakstos” I–VI”.

Pirmie pieci Kārļa Skalbes “Mūža rakstu” sējumi no 2001. līdz 2007. gadam iznākuši apgādā “Elpa”. Sestā sējuma ievada vārdos Ilgonis Bērsons raksta: “Protams, zaudēto piecu gadu ir ļoti žēl. Ne tikai tāpēc, ka Skalbes mantojuma apgūšanā bijis liels pārtraukums un ka jāsagatavo vēl sešas grāmatas. Galvenais – esam zaudējuši Skalbes 1917., 1918. un 1919. gadu viedās publicistikas un esejistikas tiešo saikni ar notikumiem mūsdienu Latvijā. Nevis fragmentāri, bet kopumā, kur katra nākamā doma izaug no iepriekšējām. Turklāt “Mazās piezīmes” rakstītas brieduma gados – pirms autora mūža ceturtā gadu desmita. Viņš ir strēlnieks, žurnālists, rakstnieks, politisks darbinieks, viņš ir neatkarīgās Latvijas cīnītāju pirmajās rindās.”

Kārļa Skalbes “Mūža rakstu VI” dizainu veidojis Zigmunds Lapsa. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.