Izdevumā apkopota informācija par atsevišķām personām un notikumiem 2008. gada I ceturksnī (janvārī, februārī, martā). Kalendārs palīdzēs bibliotekāriem uzziņu un informācijas sniegšanā, kā arī citos bibliotekārā darba procesos.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Māra Nipere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312807