Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums nosaka, ka projektu finansē no valsts budžeta ieņēmumiem – no Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu.

Kultūras ministrijai apakšprogrammā "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana" "Gaismas pils" projekta īstenošanai ir paredzēta valsts budžeta dotācija, kura veidojas no Latvijas Bankas iemaksām.

Minētajā Kultūras ministrijas apakšprogrammā uz 2007. gada 17. decembri ir valsts budžeta dotācijas atlikums 3,3 miljonu latu apmērā. Valsts budžeta līdzekļi nav apgūti, jo iepirkuma procedūras konkursam vērtēšanai bija vajadzīgs ilgāks laiks, nekā bija plānots, kas saistīts ar nepieciešamību veikt neatkarīgu ekspertu un Iepirkumu uzraudzības biroja vērtējumu.

Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt programmā "Apropriācijas rezerve" apstiprināto apropriāciju, lai nodrošinātu 2007. gadā uzsāktās un nepabeigtās iepirkuma procedūras, kurām 2008. gadā attiecīgajam pasākumam apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams.

Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA