Projekta ietvaros bibliotēkas pārstāvji dosies mobilitātes braucienā uz Islandes publiskajām bibliotēkām.

Projekta partneri ir Reikjavīkas publiskā bibliotēka, kas dibināta 1923. gadā un ir lielākā publiskā bibliotēka Islandē. Galvenajā bibliotēkā glabājas gandrīz pusmiljons grāmatu, periodisko izdevumu un citu materiālu. Reikjavīkas publiskā bibliotēka un tās filiāles sniedz bibliotekāros pakalpojumus aptuveni 60% Islandes iedzīvotāju. Bibliotēkas pakalpojumu klāsts ir raksturīgs lielo pilsētu publiskajām bibliotēkām Kanādā vai Skandināvijā.

Projekta ietvaros bibliotēkas darbinieki dosies pieredzes apmaiņas braucienā, lai iegūtu jaunas zināšanas un prasmes par publisko bibliotēku informācijpratības pakalpojumiem un izglītojošajām aktivitātēm pieaugušo mērķauditorijai Islandē. Tādējādi tiks pilnveidotas Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieku profesionālās prasmes un zināšanas darbam ar dažādām mērķauditorijām, kā arī aizgūtas vērtīgas idejas jaunu pakalpojumu attīstībai.

Projekta kopējais budžets ir 1640 eiro, ko pilnā apmērā finansē Nordplus mobilitātes programma.

Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus Pieaugušo izglītības programma ir viena no piecām Nordplus izglītības un pētniecības mobilitātes programmu apakšprogrammām. Tās ietvaros iespējams attīstīt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ieviest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, stiprināt to pamata kompetences, veidot ciešāku saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi. Nākamo Nordplus programmas projektu konkursu plāno izsludināt 2019. gada 1. novembrī ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 1. februārim. Ikgadējā Nordplus projektu konkursā projektus var iesniegt izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, veidojot sadarbību ar kādu no Baltijas vai Ziemeļvalstīm.

 

Vairāk par Nordplus izglītības un pētniecības mobilitātes programmām skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja:

Klinta Kalnēja

Projektu vadītāja

Jelgavas pilsētas bibliotēka

E-pasts: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv