Pastaigu maršruts ir izzinošs ceļojums patstāvīgai laikraksta redakciju, kantoru un ekspedīciju vietu iepazīšanai. Laikraksts “Jēkabpils Vēstnesis” savu darbību sāka pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. 20. gadsimta 40. gados gados īsu brīdi iznāca padomju okupācijas laikā, vēlāk – vācu okupācijas gados. Tad sekoja 47 gadu pārtraukums. Laikraksts atsāka iznākt 1991. gada 2. februārī un pastāvēja līdz pat 2019. gada 7 .jūnijam. Iesācies kā Jēkabpils pilsētas laikraksts, laika gaitā tas mainīja nosaukumu, noformējumu, apjomu, periodiskumu… Savu darbību beida kā Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes, Salas novadu neatkarīgais laikraksts.

Vairāk par notikumu lasiet bibliotēkas tīmekļa vietnē: www.jgb.lv/lv/jekabpils-vestnesim-100/

Informāciju sagatavoja:
Rudīte Kļaviņa
Metodiķe
Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka
rudite.klavina@edu.jekabpils.lv