Daudzfunkcionālajā kultūrizglītības centrā atradīsies ne tikai Ogres Centrālā bibliotēka, bet arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa. Divstāvu celtne būs tā dēvētā pasīvā ēka ar maksimāli zemu resursu patēriņu. Gan ēkas fasādē, gan iekštelpās daudzviet būs redzamas atklātas koka konstrukcijas, kas ir galvenais izmantotais konstrukciju materiāls. Ēku nesošās konstrukcijas tiks izgatavotas no līmētiem masīvkoka paneļiem, kas tiek līmēti krusteniski un gareniski, tādējādi iegūstot augstu tā strukturālo izturību un stabilitāti, kas nepieciešama nesošajām konstrukcijām.

Jaunajā ēkā būs apgaismojums ar viedo vadību, izmantojot pat līdz 80 procentiem dabiskā apgaismojuma, rekuperācijas ventilācijas sistēma, kas izvadīs gaisu, saglabājot tā siltumu. Ēkai tiks izbūvēta unikāla apkures sistēma ar kanalizācijas notekūdeņu siltummaiņu. Ātrijā tiks veidota zaļā augu siena, tās apūdeņošanai paredzēts izmantot savākto nokrišņu ūdeni no ēkas jumta, bet uz tērauda konstrukcijām virs autostāvvietas ir plānots uzstādīt saules paneļus elektroenerģijas ražošanai.

Guldot ēkas pamatos kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra: “Atļaušos teikt, ka tas ir viens no vērienīgākajiem kultūrizglītības infrastruktūras projektiem valstī. Esmu gandarīts, ka virzība no ieceres līdz tās pārtapšanai realitātē ir bijusi strauja – trīs gadi, vēl pēc gada jaunā būve sāks pildīt tai paredzētās funkcijas. Ik dienu vērojot būvnieku darbu, darba organizāciju būvlaukumā, esmu pārliecināts, ka nākampavasar tā arī notiks un jaunajā ēkā iedzīvotāji varēs sākt saņemt gan bibliotēkas, gan dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus.”

AS “RERE Grupa” valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš, ieliekot kapsulu novēlēja: “Šīs ēkas projekta ideja, tehnoloģiskie risinājumi un kvalitātes kritēriji ir apliecinājums mūsdienu sasniegumiem ēku būvniecībā. Projektā izmantotā modelēšanas sistēma BIM ir neatsverams rīks precīzai konstrukciju montāžai šodien, un pēc simtiem gadu lasītais vēstījums būs liecinieks mūsdienu varēšanai.”

Ogres Centrālās bibliotēkas vadītāja Jautrīte Mežjāne izcēla bibliotēkas nozīmīgo lomu sabiedrības izaugsmē un attīstībā: “Tā ir vajadzīga šodien, būs vajadzīga rīt un mūsu darbs šodien tiks vērtēts nākotnē. Mūsu lasītāji topošo bibliotēkas ēku jau ir nodēvējuši par Ogres Gaismas pili un no mums visiem kopā ir atkarīgs, lai tā būtu, citējot I. Ziedoni: “Bibliotēka man liekas vislaimīgākā vieta cilvēku dzīvē”.”

Laika kapsulā ievietots pašvaldības un būvuzņēmēja vadītāju parakstīts vēstījums nākotnes paaudzēm, Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīva sagatavotais vēstījums ar ieskatu Ogres bibliotēku vēsturē, lasītāju domām par bibliotēku un bibliotēkas darbinieku pārdomām un vēlējumiem. Līdz ar vēstījumiem kapsulā tika ievietos pārnovadu laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 15.maija numurs, Ogres novada ģerbonis, būvnieks ievietoja līmeņrādi, simbolizējot darbu veikšanu augstā kvalitātes līmenī un zibatmiņu ar ēkas 3D detalizētu koka konstrukciju modeli, akcentējos šī brīža būvniecības tehnoloģijas.

Projekta izveides un attīstības gaita

Tieši pirms trīs gadiem – 2017.gada 15.maijā – Ogrē viesojās kultūras ministre Dace Melbārde un, apmeklējot Ogres Centrālo bibliotēku, piedalījās diskusijā par pilsētas bibliotēkas ēkas nākotni. Diskusijā pilsētas iedzīvotāji pauda vēlmi jauno bibliotēkas ēku, ja tāda tiks celta, redzēt esošās bibliotēkas adresē Brīvības ielā 35, Ogrē. Pēc neilga laika, 26.maijā, toreizējais Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Egīlu Dzelzīti un Arhitektūras fakultātes 5. kursa studentu Rūdi Rubeni, lai pārrunātu Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecības iespējamos risinājumus.

Ogres novada pašvaldības dome 2018.gada septembrī pieņēma lēmumu par pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši Ministru kabineta 17.07.2018. noteikumiem Nr. 418 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību” ar izstrādāto projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”, projekta apstiprināšanas gadījumā uzņemoties saistības projekta realizācijai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Dalība konkursā bija veiksmīga – projekts tika apstiprināts. 2019.gada janvārī starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas vides investīciju fondu un Ogres novada pašvaldību tika parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu 5 miljonu eiro apmērā Ogres Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijai no Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta. Projekta kopējās izmaksas plānotas 8 890 339,94 eiro apmērā. Pašvaldība ir uzņēmusies saistības, nodrošinot projekta īstenošanai līdzfinansējumu 3 890 339,94 eiro.

Publiskā iepirkuma konkursa rezultātā pašvaldība 2019.gada martā noslēdza līgumu SIA “RERE Būve” par Ogres Centrālās bibliotēkas būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Līgumcena veido 7,8 miljonus eiro (bez PVN), jaunās ēkas būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2021.gada pavasarim. Būvdarbu uzraudzību veic SIA “Firma L4”.

 

Papildu informācija:
Lāsma Sīle
AS RERE Grupa komunikācijas konsultante
Tālr.: +371 2 8356341
E-pasts: lasma@jazz-com.com