Aina Karlsone vienā mazā ekslibrī jeb grāmatzīmē ir ietilpinājusi ļoti daudz. Tajā ir gan mākslinieces pateiktais “paldies”, gan tie “paldies”, kurus bija liela vēlēšanās pateikt, gan neliels ieskats katrā personībā. Daudzas no savām grāmatzīmēm Aina Karlsone ir veltījusi rakstniekiem, kuri ir bijuši svarīgi ne tikai pašai māksliniecei, bet visai Latvijai. Rakstniekiem, kuru devums paliks visām nākamajām paaudzēm.

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros skatāmajā izstādē būs izstādīta daļa no Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājumā esošajiem Ainas Karlsones ekslibriem, papildinot ekspozīciju ar biogrāfiskajām ziņām par rakstniekiem un viņu izdotajiem darbiem.