Puse no projektiem jeb 21 pieteikums paredz Nacionālā muzeju krājuma glabāšanas apstākļu uzlabošanu – muzeju krātuves tiks aprīkotas ar mūsdienīgiem plauktiem, tajās tiks ierīkotas mikroklimatu un drošību garantējošas ierīces. Vienpadsmit projektos plānota nozīmīgu muzeja priekšmetu restaurācija un konservācija, kas ļaus tos pilnvērtīgāk izmanto muzeju komunikācijas darbā izstādēs un ekspozīcijās. Desmit muzeji kā svarīgāko darbā ar Nacionālo muzeju krājumu ir atzinuši jaunu ekspozīciju un eksponēšanas iekārtu nepieciešamību, savukārt viena muzeja – Bauskas pils – projekts ir orientēts uz muzeja krājuma pētniecību. 

 
Kopumā muzeju projektiem Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai 2013.gadā no valsts budžeta tiks piešķirti 55 674 lati.

 

Atbalstītie projekti

Muzeju likums nosaka, ka Nacionālo muzeju krājumu veido valsts, pašvaldību un akreditēto autonomo un privāto muzeju pamatkrājumā esošie priekšmeti. Nacionālais muzeju krājums ir nacionālā bagātība, kas atrodas valsts aizsardzībā. Muzeju likums paredz, ka Kultūras ministrija piešķir valsts budžeta līdzekļus Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai. Finansējuma piešķiršana tiek organizēta konkursa veidā.