Izstādes rīkotājs Grāmatsējumu un ādas dizaina asociācija apvieno profesionālu, radošu autoru kopu. Savos darbos mākslinieki ļauj atdzimt jaunā veidolā materiālam, kas jau reiz savam saimniekam uzticīgi kalpojis. Savas pastāvēšanas piecu gadu laikā asociācija sadarbībā ar izdevniecībām ir izveidojusi vairākas tematiskas oriģinālsējumu kolekcijas, kuras ir iespēja redzēt šajā izstādē. Tās ir Kārļa Skalbes "Ziemas pasakas", "Mazas sirds lūgšanas", "Meža enciklopēdijas", "Miega dziesmas" un Sigismunda Vidberga "Erotiskās elēģijas", pavārgrāmatas, kā arī igauņu bērnu esejas un dzejoļus, kas iesieti starptautiskai izstādei "Scriptamanenta". Šajos darbos var vērot autoru rokrakstu atšķirības un spēju improvizēt par doto tēmu, kā arī ādas, kā brīnišķīga materiāla neierobežotās iespējas, brīnumainās pārvērtības prasmīgās rokās.
 
Ādas dizainā profesionālu izglītību iespējams iegūt Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kā arī Liepājas Mākslas vidusskolā. Izglītību šajā mākslas jomā turpināt iespējams Igaunijā, Tallinas Mākslas akadēmijā, kuru absolvējuši arī vienpadsmit izstādes dalībnieki, kā arī Tartu Mākslas augstskolā.
 

 
 
Informāciju sagatavoja: 
Ilizane Grīnberga
Grāmatsējumu un ādas dizaina asociācijas vadītāja, RDMV ādas dizaina izglītības vadītāja