Projekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību. Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds.

Projekta pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. gada 27. augustam Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvajā centrā (Mūkusalas ielā 4, Rīgā, LV-1423).

Plašāku informāciju, konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu var iegūt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvajā centrā: tālr. 67312807, 29152368, e-pasts baiba.bierne@lnb.lv vai solvita.ozola@lnb.lv.

Informācijai:
Solvita Ozola
Tālr.: 29838869
E-pasts: solvita.ozola@lnb.lv

Baiba Bierne
Tālr.: 29152368
E-pasts: baiba.bierne@lnb.lv