Bibliotēka atspoguļo visu, kas notiek sabiedrībā. Tieši tāpēc tradicionālo grāmatas sadaļu „Pašu mājās” papildina gan raksti un reportāžas, kas veltītas darbam aiz slēgtām durvīm ārkārtējos apstākļos, kad bibliotēkas pakalpojumi klātienē lasītājiem nebija pieejami (bija pieejami tikai attālinātie pakalpojumi), gan raksti par bibliotēkas darbu daļējas apkalpošanas laikā. Tā ir unikāla liecība par laiku, kas visā pasaulē aizsāk jaunu realitāti, kurā nekas vairs nav tā, kā līdz šim. „Bieži vien cilvēki iespējas novērtē vienīgi tad, kas tās tiek liegtas. Arī mums bija iespēja pārliecināties, cik ļoti bibliotēka lasītājiem ir vajadzīga, kā pietrūkst mūsu rīkoto pasākumu un ikdienišķas socializēšanās bibliotēkas telpās, ” grāmatas ievadā raksta RCB direktore Dzidra Šmita.

Par tradicionālu kļuvusi sadaļa „Viedokļos ieklausoties”, kurā lasāmas bibliotēkai darbības ziņā tuvu cilvēku domas. Šoreiz tā ir izdevēja Ligita Kovtuna un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra vadītāja Evija Vjatere.

Sadaļā „Ārzemēs” lasāmi raksti par bibliotēku attīstības ceļiem Somijā un Baltkrievijā.

Lasītājus ieinteresēs sadaļa „Vēstures lappuses”, kas veltīta vairāku bibliotēku vēsturei un ieguldījumam, ko bibliotēkai šī vārda visplašākajā nozīmē devuši ievērojami bibliotekāri.

Iecienītajā interviju sadaļā lasāmas sarunas ar RCB darbiniekiem. Šoreiz tās ir arī sarunas ar literātiem, kas šodien strādā bibliotēkā.

Izdevumā ir humorpilna sadaļa „Pasmaidīsim” un nopietnās sadaļas „Svarīgāko notikumu hronika” un „Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku”.

Izdevums ir bagātīgi ilustrēts. Visai drīz tas nonāks Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku plauktos, kur to varēs paņemt lasīšanai ikviens, kam interesē bibliotēkas darba praktiskās un filozofiskās nostādnes.

 

Informāciju sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr. 67037443