Šajā rakstu krājumā ikviens interesents var iepazīties ar LU Bibliotēkas ēkas Kalpaka bulv. 4 vēsturi, kuru pēc 1874. gadā apstiprināta projekta Rīgas pilsētas galvam – Ludvigam Vilhelmam Kerkoviusam projektējis pirmais latviešu profesionālais arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis.
 
"No namnieku dārziem līdz neogotiskai savrupmājai: apbūves veidošanās LU Bibliotēkas ēkas vietā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4", šādu tematu savam pētījumam rakstu krājumā devis Dr.hist. Andris Šnē. Georgs Briežkalns savā rakstā "Latvijas Universitātes Bibliotēkas ēkas vēstures lappuses" sniedz ieskatu LU Bibliotēkas ēkas vēsturē un tās izmantošanā līdz 1941. gadam. Rakstu krājumā nozīmīga vieta ierādīta Georga Briežkalna pētījumam par Rīgas Politehnikuma, Rīgas Politehniskā institūta un Latvijas Augstskolas Bibliotēkām no 1862. līdz 1919. gadam, jo LU Bibliotēka ir minēto iestāžu vēsturiskā mantiniece. Savukārt, LU Bibliotēkas darbība no 1920. līdz 1962. gadam ir Gitas Treides izpētes objekts, kura padziļināti pētījusi arī LU fakultāšu bibliotēku darbību no 1920. līdz 1944. gadam un LU Bibliotēkas personālu no 1944. līdz 1962. gadam. Viena nodaļa rakstu krājumā veltīta LU Bibliotēkas grāmatu krājuma cenzēšanai no 1944. līdz 1962. gadam.
 
Krājums ieņem nozīmīgu vietu bibliotēku zinātnes vēstures izpētē.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Mārīte Saviča
Latvijas Universitātes Bibliotēka