Par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krustu:
 
piešķirt IV šķiras Atzinības krustu:
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta direktorei, profesorei, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklei, Dr.habil.biol. Edītei Birģelei,
 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekānei, asociētajai profesorei, Dr.paed. Intai Brikšei,
 
Latvijas Universitātes goda doktoram ģeogrāfijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklim, profesoram, Dr. Edmundam Valdemāram Bunkšem,
 
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja direktorei, mākslas zinātniecei Alīdai Krēsliņai,
 
Latvijas Nacionālās operas galvenajai operas un baleta kostīmu māksliniecei Kristīnei Pasternakai,
 
Valsts SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Bērnu ķirurģijas klīnikas vadītājam, Rīgas Stradiņa universitātes Bērnu ķirurģijas katedras vadītājam, profesoram, bērnu ķirurgam, Dr.habil.med. Aigaram Pētersonam,
 
sabiedriskajai un kultūras darbiniecei, Klīvlandes latviešu biedrības vadītājai Silvijai Rutenbergai,
 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Leonīdam Salcevičam,
 
teātra zinātniecei, žurnāla "Teātra Vēstnesis" galvenajai redaktorei Andai Villerei,
 
Latvijas Mežzinātnes institūta "Silava" vadošajam pētniekam, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesoram mežkopībā, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklim, Latvijas Zinātnes padomes ekspertam, Dr.habil.silv. Pēterim Zālītim;
 
piešķirt V šķiras Atzinības krustu:
 
datorspeciālistam, uzņēmējam, Latvijas Universitātes goda biedram Jānim Gobiņam,
 
Strenču pilsētas domes priekšsēdētājai Velgai Graumanei,
SIA "Kurzemes Sēklas" galvenajam agronomam Mārim Grīnvaldam,
 
Balvu rajona Rugāju pagasta padomes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei,
 
biškopim Andrejam Mizim,
 
Klīniskās universitātes slimnīcas "Gaiļezers" 15. ginekoloģijas nodaļas vadītājai, ārstei ginekoloģei Baibai Paijei,
 
Balvu mūzikas skolas direktoram, pūtēju orķestra "Balvi" diriģentam un pedagogam Egonam Salmanim,
 
Madonas 1. vidusskolas bioloģijas un novadpētniecības darba skolotājai Dailai Sembergai,
 
Dobeles 1. vidusskolas direktorei Ģertrūdei Zabaštai;
 
apbalvot ar Atzinības krusta Lielo sevišķās pakāpes goda zīmi:
 
sabiedrisko darbinieku Pēteru Langbēnu (Peter Langbehn);
 
apbalvot ar Atzinības krusta Zelta goda zīmi:
 
Smiltenes kultūras nama Tautas deju ansambļa "Ieviņa" māksliniecisko vadītāju, deju pedagoģi un horeogrāfi
Ievu Adāviču,
 
Liepājas rajona Lažas pagasta Apriķu pamatskolas sākumskolas skolotāju, Apriķu novada muzeja vadītāju Ainu Cērmani,
 
Limbažu kultūras nama Tautas lietišķās mākslas studijas "Dzilna" vadītāju, tautas daiļamata meistari Rasmu Kokinu;
 
apbalvot ar Atzinības krusta Sudraba goda zīmi:
 
Alūksnes rajona Virešu pagasta bibliotēkas vadītāju un dzejnieci Kornēliju Apškrūmu.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Prezidenta preses dienests