Jebkuras profesijas profesionāļu atmiņas veido laikmeta liecības par savu profesiju. Šī grāmata sniedz ieskatu bibliotēku nozares vēsturē, tā ir liecība par bibliotēkas nozarē strādājošajiem profesionāļiem no 20.gs. vidus līdz 21.gs. sākumam Rīgā, lielākajā publisko bibliotēku tīklā Latvijā.

Grāmatā apkopoti esošo un bijušo Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieku atmiņu stāsti par bibliotekāra profesijas izvēli, tajā pavadīto laiku, satiktajiem cilvēkiem, paveikto, sajusto un sasniegto. Līdzās stāstiem, grāmatā publicētas arī fotogrāfijas un vērtīgākie dokumenti no bibliotēku novadpētniecības materiālu krājumiem.

Grāmatā atmiņas kārtotas hronoloģiski no senākā uz jaunāko laiku, par pirmo atskaites punktu ņemot to gadu, kas minēts kā vissenākais. Mūsu grāmatā tas ir 1912. gads. Parasti atmiņas turpinās, aptverot vēl vairākus nākamos gadu desmitus. Grāmatā apkopotās atmiņas uzrakstītas vai pierakstītas senākā un ne tik senā pagātnē. Šodien cilvēki, kas atceras pagājušā gadsimta pirmo pusi, ir ļoti cienījamā vecumā vai arī vairs nav mūsu vidū.

Grāmatā atspoguļota bibliotēkas loma sabiedrībā pirms 50 gadiem un šobrīd, parādot to, kā laika gaitā mainījušies bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi un funkcijas.

“Bibliotekāru atmiņu grāmata” būs noderīgs un saistošs izdevums gan bibliotekāriem, gan arī ar bibliotēkas nozari nesaistītiem lasītājiem, kurus interesē biogrāfiskās studijas un vēsture. “Bibliotekāru atmiņu grāmata” ir kolektīvās atmiņas laikmeta liecība, ko varēsim atstāt nākotnes bibliotekāru paaudzēm.

Izdevums “Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata” tapis ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:
Inta Sallinene
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Bibliotēku dienesta galvenā eksperte
Tālr.: 67848088