Programma satur 4 atsevišķus kursus, kas sniedz zināšanas par skolu bibliotēku darba organizāciju, informācijas pakalpojumiem, darbu ar krājumu un informācijas avotiem, kā arī skolu bibliotēku darbības normatīvo bāzi.

Programma tiek realizēta klātienē un tālmācībā (64 stundas, 2 kredītpunkti).

Interesenti ir aicināti pieteikties programmai, nosūtot elektroniski klausītāja reģistrācijas veidlapu uz e-pastu: sandra.cirule@gmail.com

Vairāk informācijas šeit: https://www.szf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/neformalas-izglitibas-programmas/izglitibas-iestades-bibliotekars/