43. numurā lasiet:
  • "Komandas darbs" — aizokeāna bibliotēku vadības speciālists Jānis Lubāns atzīst, ka Latvijas bibliotēku vadītāji ir atsaucīgāki sadarbībai nekā citvalstu bibliotēku vadītāji. Tāpēc autors iedrošina Latvijas vadošos bibliotekārus izmantot jaunus pārvaldības veidus, kuru elementu ievērošana bibliotēku komandas darbā var radīt darba vietu, kur visi strādā ar entuziasmu, patiesu atdevi un prieku;
  • "Konsultatīvo funkciju renesanse bibliotēku nozarē" — Dženijas Dzirkales-Maļavkinas, Annas Mauliņas un Evijas Ragozinas pētījums apskata konsultatīvo darbu kā ļoti nozīmīgu bibliotēku nozares attīstībā: tiek aplūkoti kā konsultatīvā darba aspekti, līmeņi un virzieni, tā arī jauninājumu ieviešana un izmantošana;
  • bibliotēkas reklāma ir Elitas Lazdas raksta "Kā lai zinu, ka esat, ja nevienam to neesat teicis" pamattēma: aplūkotas iespējas, kā piesaistīt sabiedrības uzmanību bibliotēkai un tās pakalpojumiem, kā aktivizēt resursu izmantošanu, palielināt lasītāju skaitu, veicināt lasīšanu un uzlabot bibliotēkas tēlu sabiedrībā; rakstā piedāvāta informācija par to, kā, izmantojot tirgzinību elementus, bibliotēkai padarīt sevi redzamu un pieprasītu;
  • ceļvedis komplektēšanai internetā — tā var nosaukt Ilonas Ļegeņkajas rakstu "Latvijas Universitātes bibliotēkas krājuma komplektēšana Krievijas interneta veikalos"; autore uzsver, ka krievu izdevumu komplektēšana interneta veikalos ir laba alternatīva Latvijas grāmatveikalu piedāvājumam — tā ir efektīva un aizraujoša, turklāt pasūtījumu izpildes procents lielāks nekā sadarbojoties ar Latvijas interneta veikaliem;
  • par digitalizāciju savu viedokli pauž Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas (LAB) direktores vietnieks krājuma digitalizācijas jautājumos Valdis Mazulis — rakstā "Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas pieredze krājuma digitalizācijā" tiek skaidrota digitalizācijas nepieciešamība, materiālu atlases principi, raksturotas LAB digitālās kolekcijas, skarti autortiesību, digitalizētā krājuma izmantojamības un finansiālās atdeves, cilvēkresursu u.c. jautājumi;
  • raksta "Blogi: sērga vai jaunas iespējas?" autore Signe Valtiņa aicina pamēģināt katram bibliotekāram rakstīt savu blogu, iztirzājot visas to priekšrocības un trūkumus, kas izkristalizējās tāda paša nosaukuma diskusijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;
  • par 102 miljoniem ASV dolāru rekonstruētā Morgana bibliotēka atzīta par vienu no desmit labākajām Ņujorkas celtnēm; 2007. gada vasarā skatītāju vērtējumam nodota pirmā bibliotekāru darbam un dzīvei veltītā pilnmetrāžas kinolente "Holivudas bibliotekārs"; filiālbibliotēka "Vidzeme" atgriežas rekonstruētā un no jauna aprīkotā ēkā; "Latvijas bibliotēku darba koprādītāji: 2003–2007"; "Latvijas bibliotēku notikumu apskats (2008. gada janvāris – marts)"; "Jaunieguvumi bibliotēku nozarē (2008. gada janvāris – marts)" un vēl daudz jo daudz citas aizraujošas profesionāli noderīgas informācijas.
Žurnālu var iegādāties redakcijā — Rīgā, Tērbatas ielā 75 — vai abonēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē. Žurnāla cena Ls 2,-.
 
Aicinām pieteikties rakstu un fotogrāfiju autorus! Labākos noteikti publicēsim kādā no nākamajiem numuriem. Tālr.: 67312807, e-pasts: Biblioteku.Pasaule@lnb.lv.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Māra Nipere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre