2013. gada 29. novembrī plkst. 18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas nodaļas telpās (Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā) tiks atvērta jaunākā Irēnas Saprovskas grāmata “Saules gadskārta latviskā dzīvesziņā”, kas ietver aprakstus par Saules rita gadskārtu, tā saikni ar lielajiem Visuma ritiem un nelielu ieskatu Mēness rita pielietojumā senču sadzīvē.

 

Noteicošais katras tautas pastāvēšanā ir bijis un būs kalendārs, jo tas izteic VIETU, LAIKU un TRADĪCIJU katrā konkrētā zemē. Dzīvojot pēc tradīcijām, mēs dzīvojam saskaņā ar savu zemi, dabu un kultūru; tas ir mūsu mitoloģiskais laiks, mūžīgais RITS. Veicot rituālus, mēs savienojamies ar lielo Visuma ritu un atjaunojam pirmatnējo harmoniju. Grāmatas pielikumā pievienots grozāmais kalendārs, kas savieto Gregora kalendāra datumus ar mūžīgo Saules ritu.

Irēnai Saprovskai šī ir otrā grāmata, kas seko latviskās dzīvesziņas un pasaulsuzskata apkopojumam “Sapratne”. Grāmatā “Sapratne” Saules gadskārtai atvēlēta vien neliela nodaļa, tomēr kalendāra loma tautas pastāvēšanā ir nepārvērtējama, tāpēc tapa grāmata, kas ne vien skaidro Saules gadskārtas nozīmi un galvenos ritus, bet piedāvā iespēju katram jau šodien, pielietojot kalendāro apli, dzīvot saskaņā ar mūžīgo Saules ritu.

Grāmata ir daļa no projekta “Saules gads latviskajā dzīvesziņā”, kas paredz par iegūtajiem līdzekļiem veidot gadskārtas svinības, atjaunojot seno Saules gada ritu un atkal iedzīvinot to mūsdienās.

 

Visi laipni aicināti būt kopā ar grāmatas autori atvēršanas svētkos – tiks izdziedātas greznākās Saules dziesmas kopā ar folkloras kopu “Silavoti” un, protams, izteiktas pateicības visiem, kas līdzēja tapt grāmatai.

 

Kontaktinformācija bibliotēkā : 67181017