Interneta vietne www.lvva-raduraksti.lv ir Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts vēstures arhīva un Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas projekts, kas tapis ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu. Projekta mērķis – izmantojot moderno informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, izveidot un uzturēt tiešsaistē pieejamo arhīva informāciju ģimeņu un dzimtu vēstures pētījumiem. 4. decembrī prezentēs projekta pirmā posma darba rezultātus.
 
Interneta vietne tās apmeklētājiem piedāvā virtuālu arhīva lasītavu, kurā pieejamas Latvijas evanģēliski luteriskās, Latvijas Romas katoļu baznīcu, Latvijas pareizticīgo draudžu, Latvijas rabinātu metriku grāmatas, kā arī citu dokumentu kolekcijas, izmantojamas dzimtu vēstures pētniecībai. Digitālajā vidē šie dokumenti aplūkojami un lasāmi tieši tādā pat izskatā kā oriģināli arhīvā. Paredzētas informācijas meklēšanas iespējas gan pēc draudzēm, gan apdzīvotām vietām.
 
Latvijas baznīcu reģistros esošā informācija sniedz ziņas ne tikai par svarīgākajiem notikumiem cilvēka dzīvē (dzimšanu, kristībām, iesvētīšanu, laulībām, miršanu), bet arī par iedzīvotāju sociālo stāvokli, nodarbošanos, nāves cēloņiem un slimībām, attiecīgā laika ētiskajām vērtībām sadzīvē u.c. Tās izmantošana iespējama gan vēstures un sociālo zinātņu kursu apgūšanā skolās un augstskolās, gan pētījumos dažādās zinātņu nozarēs.
 
Uz interneta vietnes atklāšanu tiek aicināta kultūras ministre H. Demakova, Kultūras ministrijas, Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas atbildīgās amatpersonas, pārstāvji no Latvijas muzejiem, bibliotēkām, arhīviem, sadarbības partneri, masu mediju pārstāvji.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Gunārs Mediņš
Latvijas Valsts vēstures arhīvs
Tālr.: 7611767