Kā skaidro KM, līdzekļi nepieciešami, lai LNB varētu veikt apmaksu par izdevniecības "Franco Cosimo Panini Editore S.p.a." sagatavotā krājuma "Terra Mariana" 1000 samazināto faksimilizdevumu drukāšanu.
 
Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā atrodas pāvestam Leo XIII 1888. gadā dāvinātais albums "Terra Mariana", kas vēsta par kristīgās ticības izplatīšanos Latvijā un Igaunijā – kādreizējā Livonijā, ko mēdz saukt par Marijas zemi (Terra Mariana).
 
Albuma 70 pergamenta lapās atrodams bagātīgs vizuālais un tekstuālais materiāls par Livonijas pilīm, pilsdrupām, baznīcām, kapakmeņiem, senu dižciltīgu dzimtu ģerboņiem, zīmogiem, vēsturiskām personībām, kā arī seno sudraba un zelta monētu nospiedumi.
 
Albums ir unikāls tā vēsturiskā, mākslinieciskā un kultūras satura dēļ. Izdevums ir svarīga Latvijas nacionālā kultūras mantojuma un Katoļu baznīcas kultūras un mākslas mantojuma sastāvdaļa, kas ir jāpadara pieejams sabiedrībai, uzsver KM.
 
Tā kā albums dāvinājumam tika izgatavots tikai vienā eksemplārā un patlaban ir pieejams vienīgi Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā, iespēja piekļūt unikālajam kultūras mantojumam līdz šim ir bijusi ļoti ierobežota.
 
2000. gada 8. novembrī starp Latvijas valdību un Svēto Krēslu tika noslēgts līgums, kura 22. pants noteic, ka Katoļu baznīcas kultūras un mākslas mantojums ir svarīga Latvijas nacionālā mantojuma sastāvdaļa. Tāpat tas paredz, ka Latvija un Katoļu baznīca, savstarpēji vienojoties, uzņemas pienākumu nodrošināt tā uzturēšanu un aizsardzību un padarīt to par pieejamu sabiedrībai, ņemot vērā tā uzglabāšanas drošības prasības un starptautisko tiesību normu noteiktos ierobežojumus.
 
Lai nodrošinātu albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošanas organizatoriskos pasākumus, ar KM 2004. gada 30. decembra rīkojumu tika izveidota projekta sagatavošanas padome, kuru vada Saeimas deputāte Anta Rugāte (TP).
 
Par albuma faksimilizdevuma izdošanu ir notikušas konsultācijas ar Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas prefektu, pāvesta Kultūras padomes prezidentu, Vatikāna kultūras mantojuma komisijas vadītāju.
 
Padomes loceklis – Latvijas vēstnieks pie Svētā Krēsla un Polijā Alberts Sarkanis – sarunās ar Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas vadītājiem ir apspriedis praktiskus sadarbības jautājumus albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma izdošanā.
 
Panākta vienošanās, ka projekta praktiskajam īstenotājam Latvijā jābūt LNB, kurai ir jāslēdz attiecīgs līgums ar Vatikāna Apustulisko bibliotēku.
 
KM izveidotā projekta sagatavošanas padome vienojās, ka no divām Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas piedāvātajām izdevniecībām, kurām būtu iespējams uzticēt faksimila druku, optimālākais ir Itālijas izdevniecības "Franco Cosimo Panini Editore.S.p.a." piedāvājums. Vatikāna Apustuliskā bibliotēka ar šo izdevniecību ir gatava slēgt līgumu par faksimila druku.
 
Zinātnisko komentāru izstrādei Vatikāna Apustuliskā bibliotēka tās rīcībā esošo albumu zinātnisko komentāru autoriem neizsniedz, taču piedāvā iespēju saskaņā ar Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas cenrādi šim nolūkam izgatavot albuma diapozitīvus.
 
Albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru izdošana ar tulkojumu poļu, vācu, angļu un latīņu valodā ir pārliecinoša liecība tam, ka abas valstis uztur, aizsargā būtisku kultūras mantojumu un padara to pieejamu sabiedrībai, norāda KM.
 
Pamatojoties uz 20. februāra Ministru kabineta lēmumu, LNB 2007. gada 22. maijā ar Vatikāna Apustulisko bibliotēku noslēdza kopizdevuma līgumu par albuma "Terra Mariana" desmit pilno faksimilizdevuma un 1000 samazināta izmēra izdevumu izdošanu.
 
Albuma "Terra Mariana" tiražēšanas izdevumu segšanai budžetā nav paredzēti finanšu līdzekļi, kā arī LNB rīcībā nav brīvu finanšu resursu, lai nodrošinātu albuma "Terra Mariana" tiražēšanas izdevumu apmaksu.
 
Tāpēc nepieciešamo naudu KM lūdz paredzēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 
 
LETA
Copyright © LETA