Semināra darba kārtība:
• Sage Premier resursi, datubāzes funkcionalitāte un informācijas izguve
• SAGE Knowledge izmēģinājuma rezultāti un to analīze
• Kafijas pauze
• Datubāzes aktualitātes
• Jautājumi, atbildes

 

SAGE Premier (http://online.sagepub.com) ir daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datubāze, kas aptver 645 vadošo starptautisko specializēto žurnālu publikācijas tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, zinātne, tehnoloģijas, medicīna u.c. 2013 kolekcija piedāvā piekļuvi vairāk nekā 480,000 pilna teksta žurnālu rakstiem. Visi Sage žurnāli ir recenzēti un vairāk nekā 65% no tiem ir iekļauti Thomson Reuters Journal Citation Reports 2011 (JCR)®. Pieejams publikāciju arhīvs no 1999. gada. 

SAGE pēc izdevumu nosaukumu skaita ir tirgus līderis tādās nozarēs kā  kriminoloģija & penoloģija, izglītība, sociālās zinātnes, starpnozares, socioloģija un pilsētvides studijas. Datubāze piedāvā elastīgu informācijas meklēšanu, ērtas atlases un glabāšanas iespējas.
 
Prezentācija notiek angļu valodā, to vada Anna Lech (Library Sales Executive Eastern Europe).

 

Semināra mērķauditorija – datubāzes esošie un potenciālie abonenti.