Izmeklējot situāciju, tika konstatēti neprognozējami disku darbības traucējumi, kuru rezultātā nebūs iespējams atjaunot pilnīgi visu laikā no 2013. gada 18. jūlija līdz 24. novembrim portālā publicēto informāciju. Iepriekš publicētie resursi joprojām ir pieejami portālā pilnā apmērā.

 

Kultūras informācijas sistēmu centrs atvainojas portāla lietotājiem par neērtībām, kas radušās tehnisko traucējumu rezultātā.

 

Aicinām bibliotēkas, kas pēc 18. jūlija bija publicējušas informāciju savos portāla profilos, izvērtēt šo publikāciju aktualitāti un nozīmību un nepieciešamības gadījumā publicēt informāciju atkārtoti.

 

Kontaktpersona neskaidrību gadījumā:

Jānis Ziediņš

Tālr.: 67844889

janis.ziedins@kis.gov.lv