Konferenci rīkoja Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas muzeju un bibliotekāru biedrībām. Projekts īstenots ar UNESCO Līdzdalības programmas atbalstu, atzīmējot 30 gadus kopš Latvijas pievienošanās starptautiskajām organizācijām ANO un UNESCO, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā.

“Ar tiešsaistē aizvadītās Baltijas mēroga konferences “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās” starpniecību mēs vēlējāmies muzejiem un bibliotēkām atgādināt to, ka atmiņas institūcijas ir daudz lielākas ekosistēmas daļa un ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) nolūks nav turpināt strādāt, kā ierasts, bet gan rosināt apņēmīgu un fokusētu rīcību, kas vairotu pozitīvās un mazinātu negatīvās ietekmes. Notikums septembra beigās apliecināja Baltijas valstu muzeju un bibliotekāru biedrību vēlmi strādāt kopā, vairot nozares profesionāļu izpratni par IAM sasaisti ar muzeju un bibliotēku darbu un iedvesmot jauniem projektiem,” pauž viena no konferences organizatorēm Inga Surgunte.

Noderīgi konferences materiāli

  1. Lai veicinātu konferencē pausto atziņu nostiprināšanos un ideju īstenošanos, kā arī sekmētu sadarbību un pieredzes apmaiņu, sagatavoti konferences secinājumi. Aicinām tos izmantot gan plānojot ikdienas aktivitātes, gan starpinstitūciju un starpsektoru sadarbību!
  2. Konferences video ieraksts – izmantojot satura rādītāju aprakstā, ierakstu iespējams skatīties pa daļām un izvēlēties sev interesējošās tēmas.
  3. Konferences tīmekļvietne – programma un cita ar pasākuma norisi saistīta informācija.
  4. Preses relīze
  5. Foto galerija

Drīzumā piedāvāsim arī ekspertu atskatu un analīzi par konferencē skatītajiem jautājumiem viedokļu rakstu formātā.

Rīkojies jau šodien!

No 20. septembra līdz 30. novembrim biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Starpnozaru koalīciju ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai rīko informatīvu kampaņu izpratnes un rīcības par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu aktivizēšanai “Mērķē attīstībā!”.

Arī muzeji un bibliotēkas ir aicināti organizēt darbnīcas vietējo problēmu risināšanai savā kopienā, veidojot to gan kā atsevišķu aktivitāti, gan integrējot jau esošu aktivitāšu ietvaros (klātienē vai attālināti). Pasākumu organizētājiem LAPAS sniegs metodisku un informatīvu atbalstu.

Plašāka informācija par kampaņu

 

Savukārt UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina iedzīvināt ilgtspējīgas attīstības mērķus, līdzdarbojoties UNESCO Nedēļā 2021, kas norisināsies no 11. līdz 15. oktobrim un kuras laikā ikviens ir aicināts paveikt labus darbus, veidojot pasauli par mierpilnu vietu ikvienam.

Ar paveikto ikviens aicināts dalīties, sūtot ziņu uz office@unesco.lv, kā arī vēstot par to sociālajos medijos ar tēmturi #UNESCOLNK30.

Plašāka informācija

Metodiskais materiāls

 

Informāciju sagatavoja:

Māra Jēkabsone
Latvijas Bibliotekāru biedrība
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Inga Surgunte
Latvijas Muzeju biedrība
Latvijas Nacionālā bibliotēka