Šajā plānā iekļauti IFLA stratēģiskie virzieni un mērķi 2016.-2021. gadam. Tā mērķis ir nodrošināt vadlīnijas IFLA organizācijas pārvaldībai un darbībām.

 

2016.-2021. gadam IFLA pārvalde ir noteikusi stratēģiskos virzienus:

 • Bibliotēkas sabiedrībā
 • Informācija un zināšanas
 • Kultūras mantojums
 • Kapacitātes palielināšana

 

  Plāna četri stratēģiskie virzieni tiks attīstīti, izmantojot galveno iniciatīvu un darbību kopumu, kas tiks atjaunots ik pēc diviem gadiem.  Pašreizējās galvenās iniciatīvas ir spēkā 2015.-2016. gadam.


  Stratēģiskais plāns ir pieejams angļu valodā tīmekļa versijā, kas iekļauj galveno darbību regulāru atjaunošanu, un arī oriģinālā versijā lejupielādēšanai PDF formātā visās septiņās IFLA valodās.

   

  Latvijas Bibliotēku portālā publicējam plāna kopsavilkumu:

   

  1. stratēģiskais virziens: Bibliotēkas sabiedrībā

  2015.-2016. gada galvenās iniciatīvas:

  1.1. Veicināt lasīšanu un rakstpratību kā būtisku prasību aktīvai līdzdalībai sabiedrībā, atbalstot piekļuvi informācijai jebkādā formātā

  1.2. Virzīt bibliotēkas starptautisku organizāciju darba kārtībā

  1.3. Attīstīt IFLA tendenču ziņojumu

  1.4. Veicināt IFLA standartus, lai atbalstītu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu to kopienām

   

  2. stratēģiskais virziens: Informācija un zināšanas

  2015.-2016. gada galvenās iniciatīvas:

  2.1. Definēt ilgtermiņa, ilgtspējīgas informācijas vidi

  2.2. Aizstāvēt objektīvu autortiesību ietvaru

  2.3. Ietekmēt interneta pārvaldības nākotni

   

  3. stratēģiskais virziens: Kultūras mantojums

  2015.-2016. gada galvenās iniciatīvas:

  3.1. Nodibināt mūsu Saglabāšanas un aizsardzības centru (SAC) tīklu kā zināšanu centrus, kas ir nozīmīgi, lai visā pasaulē saglabātu dokumentāro kultūras mantojumu

  3.2. Izstrādāt standartus dažādas formas satura vākšanai un saglabāšanai

  3.3. Saglabāt dokumentāru kultūras mantojumu, samazinot nelaimes gadījumu risku

   

  4. stratēģiskais virziens: Kapacitātes palielināšana

  2015.-2016. gada galvenās iniciatīvas:

  4.1. Veicināt bibliotēku iekļaušanu Apvienoto Nāciju 2030. gada ilgtspējīgas attīstības darba kārtības ietvaros

  4.2. Sagatavot Starptautisko aizstāvības programmu (International Advocacy Programme, IAP)

  4.3. Virzīt mūsu Vadības programmu (Leadership Programme)

  4.4. Īstenot Spēcīgu bibliotēku asociāciju izveides (Building Strong Library Associations) programmu

  4.5. Spēcināt IFLA, palielinot reģionu un sektoru kapacitāti un dalību mūsu darbībās

   

  Avots: IFLA Strategic Plan 2016-2021 now available in seven languages

  http://www.ifla.org/node/10267