Pakalpojumu sniegšana klātienē

• Izvērtēt bibliotēkas klātienes pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā Ministru kabineta rīkojuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu mērķi – ierobežot vīrusa COVID-19 izplatīšanās iespējas;
• Ja bibliotēkas klātienes pakalpojumi tiek sniegti, ieteicams ierobežot lasītavu izmantošanu, nodrošinot grāmatu izsniegšanu un saņemšanu;
• Ja bibliotēkas klātienes pakalpojumi tiek sniegti, aicināt skolēnus atturēties no brīvā laika pavadīšanas bibliotēkā;
• Izvērtēt iespēju jaunāko periodiku, kas ir pieejama tikai lasītavā, uz ārkārtējās situācijas laiku izsniegt lasītājiem uz mājām;
• Atteikties no publisku pasākumu organizēšanas – arī, ja prognozētais dalībnieku skaits ir mazāks par 200 cilvēkiem;
• Ja publiski pasākumi tiek organizēti – veikt dalībnieku reģistrāciju atbilstoši Datu valsts inspekcijas vadlīnijām;
• Datoru lietošanu, e-pakalpojumu izmantošanu, maksājumu veikšanu, kopēšanas un drukas pakalpojumus organizēt individuālā kārtībā un ievērojot higiēnas prasības;
• Iegādāties roku dezinfekcijas līdzekļus ne tikai darbiniekiem, bet arī apmeklētājiem, izvietojot tos bibliotēkā;
• Nodrošināt durvju rokturu, darba virsmu un datoru regulāru dezinfekciju.

Informācija par vīrusu COVID-19 un ārkārtas stāvokli

• Bibliotēkas tīmekļvietnē ievietot informāciju par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtas stāvokli – saites uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietni https://spkc.gov.lv/lv, aktuālo Kultūras ministrijas informāciju saistībā ar vīrusu https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19, Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
• Aktuālo informāciju izvietot arī drukātā veidā bibliotēkā redzamā vietā.

Informācija par bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem

• Bibliotēkas tīmekļvietnē un sociālajos medijos ievietot informāciju par bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, ja tādi ieviesti.
• Sagatavot un ievietot bibliotēkas tīmekļvietnē un sociālajos medijos informāciju par bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem, t. sk. par citu bibliotēku pakalpojumiem, piemēram, Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku, “3td e-grāmatu bibliotēku”.
• Ja bibliotēka tiek slēgta, informēt lietotājus par grāmatu nodošanas termiņu automātisku pagarināšanu.

 

Saziņai:

Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa
Tālr.: 67330223
E-pasts: linda.langenfelde@km.gov.lv

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības cents
Tālr.: 67716053
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv