Arī visās mūzikas un mākslas skolās mācību process tiek pārtraukts, mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolās tiek pārtraukts klātienes mācību process, kultūras jomas augstskolām ir jāvērtē mācību procesa organizācija attālināti, valsts muzeju darbība tiek pārtraukta. No 13.marta Latvijas Nacionālā bibliotēka sniegs tikai neklātienes pakalpojumus.

“Krīzes padomes sēdes lēmums ir atbildīgs un pilnībā vērsts uz sabiedrības drošību. Šobrīd saskaramies ar globālu un nestandarta situāciju. Aicinu gan pasākumu rīkotājus, gan apmeklētājus, kas iegādājušies uz tām biļetes, būt solidāriem – rīkotāji iespēju robežās jau šobrīd sākuši plānot pasākumu pārcelšanu vai atcelšanu. Jau šodien esam sasaukuši KM Krīzes vadības grupu, kurā izskatīsim dažādus organizatoriskus jautājumus, kā arī lemsim par mūsu padotībā esošo institūciju darba režīma izmaiņām. Aicinu pasākumu rīkotājus rīkoties pēc gara, nevis burta,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Ja pasākums līdz 200 dalībniekiem notiek, pasākumu organizatoriem un norišu vietu īpašniekiem jānodrošina dalībnieku un apmeklētāju personas datu un kontaktinformācijas iegūšana pirms pasākuma norises, lai nepieciešamas gadījumā nodotu tos Slimību profilakses un kontroles centram.

Visa aktuālā informācija tiks ievietota www.km.gov.lv, kā arī visu kultūras institūciju tīmekļvietnēs. Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv.

Informācijai par KM kompetences jautājumiem saistībā ar ārkārtas situāciju valstī – 67330254

 

Papildu informācijai:
Lita Kokale
KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67330343, 26469946
E-pasts: Lita.Kokale@km.gov.lv

Inga Vasiļjeva
Kultūras ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67330202, 29276111
E-pasts: Inga.Vasiljeva@km.gov.lv