Vasaras skolas un simpozija laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar LNB speciālo krājumu veidiem, pievēršot uzmanību gan oriģinālmateriāliem, gan digitalizētajām kolekcijām. Lektori palīdzēs veidot izpratni par dažādu digitalizēto resursu izpētes iespējām, iedziļinoties digitalizācijas stratēģijā un rīkos. Sagaidāmi arī izvērsti stāstījumi par fotogrāfijas tipiem un fotogrāfiju kolekciju daudzveidību nacionālo kultūras mantojuma institūciju krājumos. Vienlaikus vasaras skolā varēs attīstīt priekšstatu par fotogrāfijas pētniecības metodēm un to pielietošanu jau studiju laikā, un piedalīties diskusijās par fotogrāfiju kā mākslu, dokumentu un kultūras vērtību.

Piedalīties vasaras skolā būs iespēja 20 kultūras mantojuma pētniecībā ieinteresētiem bakalaura un maģistrantūras programmu studentiem no Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas.

Turpretī simpozijs norisināsies no 16. līdz 17. augustam, un tajā gaidīts ikviens vasaras skolas dalībnieks un interesents.

PROGRAMMA (PDF)

Papildu informācija: vasarasskola.lnb.lv.

Pieteikšanās vasaras skolai: sūtot motivācijas vēstuli (līdz 4000 rakstu zīmēm) un CV uz e-pastu vasarasskola@lnb.lv līdz 15. jūnijam. Rezultātu paziņošana 5. jūlijā.

Sekmīgi nokārtojot semināra uzdevumu, iespējams iegūt 2 kredītpunktus, brīvās izvēles kurss.

Rīko: Latvijas Nacionālā bibliotēka (Dr. art. Katrīna Teivāne-Korpa sadarbībā ar PhD Alisi Tīfentāli) un Latvijas Mākslas akadēmija (Dr. art. Inese Sirica).

Partneri: Latvijas Fotogrāfijas muzejs, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrs, Latvijas Mākslas akadēmijas Metodiskie fondi, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs, Rakstniecības un mūzikas muzejs.

Vasaras skola tiek īstenota projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD ietvaros.

Projektu “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome. Papildu informācija par projektu: www.km.gov.lv/lv/valsts-petijumu-programma-kultura.