Redzot diplomātijas nozīmi un tās aizvien pieaugošo lomu Latvijā un pasaulē, apgāds “Jumava” gatavo izdošanai grāmatu „Latvian Foreign Affairs and Diplomacy in the 20th Century” angļu valodā.


Tās autori ir vēsturnieks un profesors Inesis Feldmanis, profesors Aivars Stranga, profesors Antonijs Zunda un asociētais profesors Jānis Taurēns. 

 

 Piedāvājam bibliotēkām grāmatu iegādāties par īpašo iepriekšpasūtīšanas cenu EUR 25,-

 
Tajā vispusīgi un dziļi būs analizētas mūsu valsts ārpolitiskās pamatproblēmas attiecīgajā vēstures posmā. Autori skata Latvijas ārpolitisko un diplomātiska darbību Baltijas reģiona, kā arī visas Eiropas starptautisko attiecību kontekstā. Izraudzītā pieeja nodrošina ieskatu tā laika starptautiskajā situācijā un dod lasītājam iespēju gūt priekšstatu  par to, cik adekvāti bija Latvijas ārpolitiskās vadības pieņemtie lēmumi un tās konkrētā rīcība tajā vai citā situācijā.

 

No jauna izvērtēta  Rietumvalstu loma Latvijas likteņos un Baltijas jautājuma atsevišķas nostādnes, kā arī precizēta PSRS, pēdējā gadu desmitā, Krievijas politikas loma Baltijā. Grāmatas autoru plānotais grāmatas apjoms ir ap 300 lappuses, grāmata tiks izdota 2020. gada pavasarī, paredzamā grāmatas cena mazumtirdzniecībā EUR 40,00. 

Iepriekšpasūtīšana 25 Eur (+ pasta izdevumi) ar kredītkarti tīmekļa vietni www.jumava.lv 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Māris Slokenbergs

Projekta vadītājs

E-pasts: slok@apollo.lv