DVD būs noderīgi un saistoši darbam literatūras stundās skolā un lekcijās augstākajās mācību iestādēs, kā arī ikvienam literatūras interesentam.

Dokumentālā cikla “Rakstnieks tuvplānā” atvēršanas svētki notiks 4. jūnijā plkst. 16.00 Apgāda Zvaigzne ABC prezentāciju zālē (Rīgā, K. Valdemāra ielā 6).

Cikla idejas autore un režisore ir Ināra Kolmane, lielāko daļu rakstnieku līdzintervējuši rakstnieks, literatūrkritiķis Guntis Berelis un rakstniece Nora Ikstena. Atsevišķu materiālu sagatavošanā iesaistījušies arī citi literatūras un kultūras speciālisti.

Cikla materiāli nav tradicionālas dokumentālās filmas, kurās nereti tieši pausta režisoru vai projektā iesaistīto līdzautoru subjektīvā versija par konkrēto personību. Subjektīvs un vienlaikus patiess – tāds, kāds viņš ir attiecīgajā laikposmā, – ir vienīgi pats rakstnieks, viņa vide un laiks. Cieņa un pietāte pret rakstnieku personisko dzīvi un daiļradi, saglabājot nākotnei viņu tābrīža skatījumu, cenšoties atklāt, nevis mākslīgi radīt personības savdabību un neatkārtojamību – tie ir pamatprincipi, kas ņemti vērā, veidojot ikvienu no  40–60 minūšu garajām portretfilmām.

Katra “tuvplāna” pamatā ir trīsdaļīga struktūra: Es (rakstnieka stāstījums par sevi, lietas un vide ap viņu), Es un literatūra (kā un kāda literatūra ietekmējusi rakstnieku un kā viņš ietekmējis literāro procesu), Es un laiks (kā pēdējā desmitgade ietekmējusi rakstnieku, ko viņš pats ir vai nav izdarījis ar laiku un cilvēkiem).

Pirmās pie skatītājiem nonāk DVD formāta intervijas ar izcilo dzejnieku Imantu Ziedoni un rakstnieku un literatūrkritiķi Gunti Bereli. Sagatavošanā ir cikla nākamie materiāli – intervijas ar Zigmundu Skujiņu, Regīnu Ezeru, Māru Zālīti un Knutu Skujenieku. Kopumā cikla ietvaros, pateicoties Kultūrkapitāla fonda atbalstam, daudzu gadu garumā jau ir uzfilmētas 30 mūsu rakstniecības un kultūras spilgtākās personības.