Sekmīgi apgūstot formālās izglītības programmu “Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības” (960h), tiek iegūts valsts dokuments par profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” iegūšanu. Šī ir neklātienes programma, kas nozīmē to, ka 70% mācību apjoma ir patstāvīgās studijas un mājasdarbu izpilde. Pārējie 30% ir klātienes mācības ar pedagogiem.

Programma ietver vairāk nekā 20 moduļus, kā arī kvalifikācijas praksi un kvalifikācijas eksāmenu.

Mācību sākums 2023. gada septembrī.

Pieteikšanās ŠEIT.

Vairāk informācijas

 

Papildu informācija:
Agnese Pašāne
Kompetenču attīstības centrs
Latvijas Nacionālās bibliotēka
macies.lnb.lv
agnese.pasane@lnb.lv