Tās galvenais mērķis bija pastāstīt iedzīvotājiem labās ziņas Pasaulē un Latvijā, kā arī pašiem iesaistīties labākas pasaules veidošanā. Viens no veidiem – parakstot petīciju, ar aicinājumu ANO līderiem turpmākajās sanāksmēs pieņem drosmīgus ilgtspējīgas attīstības mērķus un atvēlēt pietiekami finansējumu to īstenošanai.

 

Gulbenes novada bibliotēkas bibliotekāri un brīvprātīgie jaunieši pulcējās kopīgai bildei ar akcijas simboliem – spuldzītēm, kuras simboliski palīdz izgaismot pozitīvās ziņas. Jaunieši dalīja bezmaksas avīzes, bērni krāsoja papīra spuldzītes. Kopumā tika izdalītas vairāk kā 100 avīzes, un vairāk kā 40 cilvēki parakstīja petīciju.  

Bibliotēkām, sevišķi jaunattīstības valstīs, ir īpaša loma sabiedrības attīstībā piedaloties iedzīvotāju izglītībā, sniedzot pieeju resursiem, kas palīdz uzlabot viņu sociālo un ekonomisko labklājību.

Vairāk foto no akcijas Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā.