Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – LNB) izsludina konkursu uz vakanto Speciālo krājumu departamenta Letonikas un Baltijas centra Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas GALVENĀ BIBLIOGRĀFA (profesijas kods – 2622 01) amatu
(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Kārtot un sistematizēt rokrakstus, t. sk., personu digitālos arhīvus, veikt rokrakstu uzskaiti un sagatavot dokumentāciju.
 • Veidot ierakstus LNB rokrakstu elektroniskajā datubāzē un metadatus digitālo objektu pārvaldības sistēmā (DOM).
 • Apkalpot lasītājus un nodrošināt konsultācijas un uzziņas par LNB reto grāmatu un rokrakstu krājumu klātienē un e-vidē;.
 • Piedalīties stratēģijas un rekomendāciju izstrādē par kultūrvēsturiski nozīmīgu digitālo dokumentu un datņu kārtošanu, sistematizēšanu, uzskaiti, komplektēšanu, u. c.
 • Proaktīvi organizēt krājuma papildināšanu no privātajām kolekcijām.
 • Veidot apkopojošus pārskatus, populāras un zinātniskas publikācijas par rokrakstu krājuma vērtībām.
 • Uzturēt un papildināt lasītavas digitālo krājumu.
 • Novērtēt avotu kultūrvēsturisko vērtību un proaktīvi komplektēt tos bibliotēkas krājumam.
 • Atlasīt un prezentēt rokrakstus izstādēm un citiem pasākumiem. Piedalīties izstāžu un citu LNB reto grāmatu un rokrakstu krājuma popularizēšanas pasākumu veidošanā.
 • Saskaņā ar Arhīvu likumu sadarboties ar Latvijas Nacionālo arhīvu u. c. arhīviem.

Prasības pretendentam/-tei:

 • Augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs. Augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā, kā arī arhīvistikā un dokumentālistikā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Pieredze darbā ar atmiņas institūciju rokrakstiem, t. sk., notīm, zīmējumiem, kartēm, plāniem u. c., informācijas sistēmām vai datubāzēm.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas.
 • Labas vācu un krievu valodas prasme tekstu lasīšanas līmenī, spēja ar vārdnīcas palīdzību tulkot rokrakstus. Citu svešvalodu, kā arī latgaliešu rakstu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Prasme strādāt ar plaša apjoma informāciju, analizēt un sistematizēt to, veikt personu biogrāfisko datu vākšanu, prasme strādāt ar šim nolūkam nepieciešamajiem arhīvu materiāliem un zinātnisko literatūru.
 • Interese par kultūrvēsturiski nozīmīgu manuskriptu un vizuālo materiālu saglabāšanu. Zināšanas paleogrāfijā tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Plašas Latvijas kultūras vēstures zināšanas.
 • Analītiskā domāšana, precizitāte un atbildība par uzticētajiem pienākumiem.
 • Labas komunikācijas spējas ar klientiem, prasme strādāt komandā.
 • Labas datorprasmes (MS Word, Excel), iemaņas darbā ar biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un radošākajām kultūras iestādēm Latvijā, kas piedāvā vidi izglītībai, attīstībai un atpūtai, iespēju attīstīt Latvijas un diasporas digitālo mantojumu, nodrošinot tā saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
 • Stabilu atalgojumu (745–1050 EUR pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas.
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.
 • Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai).
 • Izglītības dokumentu kopijas.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021. gada 31. maijam, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz epasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “RGRK galvenais bibliogrāfs”.

Papildu informāciju par vakanto amata vietu var iegūt, sazinoties ar LNB Speciālo krājumu departamenta Letonikas un Baltijas centra vadītāja vietnieku krājuma veidošanas jautājumos Mārtiņu Mintauru, e-pasts: martins.mintaurs@lnb.lv.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f apakšpunktu, Latvijas
Nacionālā bibliotēka informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros
pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.