Projektā "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valmieras rajonā" rajona padome iesaistīsies kā vadošais partneris un koordinēs projekta īstenošanu. Padome nodrošinās priekšfinansējumu 5528 latu apjomā no sava 2008. gada budžeta. No šīs summas 1741,52 lati būs padomes līdzfinansējums.
Projekta mērķis ir izveidot 26 publiski pieejamus interneta pieejas punktus 19 Valmieras rajona vietējās pašvaldībās. Interneta pieejas punkti tiks izveidoti galvenokārt pašvaldību bibliotēkās un vienlaicīgi kalpos par tālmācības un pieaugušo izglītības centriem, kā arī pašvaldību un valsts iestāžu, kredītiestāžu un citu institūciju pakalpojumu attālinātas saņemšanas punktiem.
Projekta laikā paredzēts veikt telpu kosmētisko remontu, mēbeļu iegādi un uzstādīšanu, datortehnikas iegādi un uzstādīšanu, lokālo tīklu un pieslēguma nodrošināšanu internetam.
Finanšu ministrijas Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šā gada 14. augustā apstiprināja Valmieras rajona padomes iesniegto projektu atklātam konkursam "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valmieras rajonā" līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).
ERAF līdzfinansēs 75% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.
Projekta kopējais budžets ir 256 888 lati.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2008. gada 31. jūlijam.
 
Agnese Karaseva LETA
Copyright © LETA