Lasīt “Bibliotēku attīstības centra vēstnesi”.

 

“Bibliotēku attīstības centra vēstnesis” (ISSN 2500-9400) ir LNB Bibliotēku attīstības centra informatīvs izdevums Latvijas bibliotekāriem. Izdevuma mērķis ir informēt bibliotekārus par Bibliotēku attīstības centra aktualitātēm, kā arī piedāvāt citu bibliotēku ikdienas darbā noderīgu informāciju. Izdevums iznāk kopš 2015. gada (līdz 2015. gadam skat. Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvo biļetenu) un ir pieejams elektroniski. Periodiskums: 2–3 reizes gadā.

 

2015. gada otrajā pusē notika LNB Bibliotēku attīstības institūta reorganizācija, kuras rezultātā kopš 1. oktobra savu darbību ir sācis LNB Attīstības departaments. Bibliotēku attīstības centrs ir viena no Attīstības departamenta struktūrvienībām, kas, no vienas puses, turpinās Bibliotēku konsultatīvā centra tradīcijas, no otras puses, piedāvās arī dažas novitātes.

 

 

Kontaktinformācija:
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
8. stāvs, 803. telpa
Tālr.: 67716050
E-pasts: mara.jekabsone@lnb.lv

 

 

“Bibliotēku attīstības centra vēstnesis” (ISSN 2500-9400) ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra informatīvs izdevums Latvijas bibliotekāriem. Izdevuma mērķis ir informēt bibliotekārus par Bibliotēku attīstības centra aktualitātēm, kā arī piedāvāt citu bibliotēku ikdienas darbā noderīgu informāciju. Izdevums iznāk kopš 2015. gada (līdz 2015. gadam skat. Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvo biļetenu) un ir pieejams elektroniski. Periodiskums: 2–3 reizes gadā.

Kontaktinformācija:
Bibliotēku konsultatīvais centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
8. stāvs, 803. telpa
Tālr.: 67716050
E-pasts: mara.jekabsone@lnb.lv(link sends e-mail)