2013. gada 31. janvārī plkst.17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums, kurā viesosies rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs ar priekšlasījumu “Par cilvēkiem un lopiņiem lauku mainībā”.

 

Šā gada jubilārs (29. maijā apritēs rakstnieka 80. gadskārta) Ēriks Hānbergs ilgus gadus sekojis līdzi un rakstījis par cilvēku dzīvi un darbu laukos. Viņa prozai un publicistikai raksturīgs spēcīgs dokumentālisms, ass dzīves pretrunu atmaskojums un veselīgs, sulīgs un labsirdīgs humors. Būdams radoši darbīgs optimists, savos daudzajos rakstu darbos viņš ne tikai analizējis lauku dzīves problēmas, bet arī izvērtējis zemnieku sētas attīstības perspektīvas.

 

Ēriks Hānbergs aktīvi darbojas žurnālistikā kopš 1958. gada. Viņš ir daudzu tautā populāru grāmatu autors – “Ērta dzīvošanas formula” (1973), “Smaile” (1977), “Pirmā grēka līcis” (1977), “Un atskrēja melns teļš” (1986), “Kartupeļu stāsti” (1989), “Jaunsaimnieka izpalīdze” (1997), “Mirklīši” (2000), “Dziedošie bruņurupuči” (2002), “Omulības” (2003), “Vāgūzis” (2004), “Leģendārais Rīgas Centrāltirgus” (2005), “Jaušības un nejaušības” (2008), “Labāko stāstu izlase” (2008), “Mūžīgais piens” (2008), “Sākās ar govs ragu” (2009), “Janeks uzmeklē Birznieku” (2012) u.c.

 

1991. gadā kopā ar rakstnieku Andri Jakubānu viņš iedibināja grāmatu sēriju “Jakubāna un Hānberga bibliotēka”.

 

Kopā ar žurnālistiem Aivaru Berķi un Dainu Bruņinieci Ēriks Hānbergs ir apmeklējis ap 500 lauku sētu un ar 100 labākajām iepazīstina grāmatā “100 lauku sētas Latvijā” (2007).

 

Jānis Ķuzulis par jubilāru teicis: “Viņš nekad nesteidzas, bet visur nonāk laikā. Viņš nekad nepaceļ balsi, bet vienmēr tiek uzklausīts. Ar smaidu un omulību virza nopietnas lietas. Viņš bauda cilvēku atzinību un uzticību, bet nekļūst nepieejams. Viņam vienlīdz labi piestāv gan gumijas zābaki, gan smokings. Viņš ir Ēriks Hānbergs.”

 

Priekšlasījuma laikā interesenti varēs aplūkot Ērika Hānberga sarakstīto grāmatu izstādi.

 

Aicināti visi interesenti!