Pērn būtiskākie paveiktie uzdevumi bija LNB ēkas būvprojekta izstrāde, nekustamo īpašumu jautājumu risināšana, būvlaukuma sagatavošana, būvdarbu veicēja un finansētāja izvēle, būvuzraudzība un konsultācijas, autoruzraudzības nodrošināšana, kā arī infrastruktūras projekta izveide. Kopumā LNB būvniecības īstenošanai 2007. gadā tika izlietoti 7,007 miljoni latu.
 
Ziņojumā norādīts, ka 2007. gadā atbilstoši izvirzītajam plānam īstenots valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekts. Realizēta sarunu procedūra par bibliotēku informācijas sistēmas funkcionālo moduļu piegādi, kopumā iesaistītas 74 bibliotēkas un veikta darbinieku apmācība. Tāpat 310 vietējās nozīmes bibliotēkās ir piegādāta un ieinstalēta bibliotēku informācijas sistēmas programmatūra, notikusi arī sarunu procedūra par bibliotēkas informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu 1000 izglītības iestāžu bibliotēkās. Pārskata gadā šim mērķim izlietoti līdzekļi 4,011 miljonu latu apmērā.
 
LNB projekta īstenošanu veic divas institūcijas – valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"", kuras funkcijas ir organizēt un vadīt ēkas būvniecību, infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai uzceltajā ēkā, bibliotēkas iekārtošanu, un valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", kuras funkcijas ir organizēt un veikt valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveidošanu. LNB projekta īstenošanu uzrauga īpaši izveidota padome, kuru vada finanšu ministrs, un vienreiz gadā padomei jāsniedz ziņojums valdībā par darbu gaitu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Igors Ivanovs
Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67083990