“Kur atrodas tuvākā bibliotēka? Ko vēl bez grāmatu lasīšanas tur var darīt?” – vēršoties pie gājējiem pēc palīdzības ar šādiem jautājumiem, Zinātniskās bibliotēkas darbinieces centās noskaidrot, vai cilvēki dažādās vecuma grupās izmanto un zina par pilsētas bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem.

Daudzi cilvēki bija atsaucīgi, uzklausīja un iesaistījās sarunā, mēģinot palīdzēt atrast ceļu līdz bibliotēkai un pastāstot par zināmām iespējām.

Tika aktīvi uzrunāta arī jaunākā paaudze, lai ieinteresētu un piesaistītu bērnus un jauniešus lasīšanai. Savukārt tiem, kuri vairākus gadus nebija apmeklējuši bibliotēku, tas bija vērtīgs atgādinājums un informācija par jaunajām iespējām, iepazīstot un atklājot daudz jauna.

Patīkami pārsteidza cilvēki, kuri paši nāca klāt, lai uzjautātu: “Kādas grāmatas Jūs ieteiktu izlasīt?” Lielu interesi izrādīja arī studenti, kuri šo informāciju atzina par noderīgu, rakstot, piemēram, bakalaura darbu vai gatavojoties eksāmeniem, jo ikdienā viņi galvenokārt izmanto tikai Latvijas Lauksaimniecības universitātes grāmatu krājumu.

Kopumā var secināt, ka jelgavnieki ir diezgan informēti par bibliotēku esamību pilsētā, jo gandrīz katrs zināja nosaukt vismaz vienu.