Bibliotekāriem ir sagatavota bagātīga programma, rūpīgi līdzsvarojot teorētiskos jautājumus un bibliotēku praksei raksturīgās tēmas. Runātāji izvēlēti, lai pārstāvētu gan pilsoniskās sabiedrības un bibliotēkas profesijas pārstāvju balsis.

18. aprīlī notiks seši semināri: “Bibliotēkas kā spēcīgas institūcijas”, “Aktīvs pilsoniskums”, “Vai bibliotēkas ir gatavas sociālekonomiskiem un drošības izaicinājumiem?” (piedaloties arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta vadītājai Katrīna Kukaine), “Kā izmantot ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai padarītu bibliotēkas stiprākas”, “Iedzīvotāju pilnvarošana, izmantojot digitālo kultūru” un “Eiropas digitālās kreditēšanas samits”.

Konferences pamatideja un tās spēcīgākais vēstījums ir tāds, ka bibliotēkas nav uz sevi vērstas institūcijas, bet atspoguļo to kopienu un cilvēku vajadzības, kurām tās kalpo. Demokrātiskas vērtības un ilgtspējīgas attīstības mērķi ir tie, uz kuriem bibliotēkas balsta savu darbību un metodiku. Visos centienos — no mūžizglītības līdz digitālajai pratībai, no sociālās kohēzijas līdz kultūras mantojumam —bibliotēkas sniedz pienesumu kopējai Eiropas identitātei. Tā ir bibliotēku spēka būtība: to spēja ietekmēt un mainīt sabiedrību, izmantojot mijiedarbību, dialogu un sarunas.

Šīs pilnvaras tiek īstenotas arī ar juridiskiem un politikas instrumentiem; divi no tiem tiks prezentēti konferences laikā. Pirmais ir Eiropas Padomes/EBLIDA ieteikums par bibliotēku likumdošanu un politiku Eiropā, ko drīzumā apstiprinās Ministru komiteja. Otrs instruments ir Eiropas Savienības (ES) darba plāns kultūras jomā 2023.–2026. gadam, ko pagājušā gada novembrī apstiprināja Eiropadome un kurā ir iekļauta prioritāra darbība bibliotēku jomā: “Būvējot tiltus: stiprināt bibliotēku kā Eiropas kultūras darbu, prasmju vārtejas un izplatītāju lomu. un vērtības.”

Eiropas Komisija izmantos EBLIDA konferenci, lai konsultētu bibliotekārus, kuri pēc tam nodos Briselei savas vēlmes un bažas. Tas notiks 19. aprīlī pasākuma EBLIDA-NAPLE-PL2030 laikā. Turklāt 19. aprīļa pēcpusdienā tiks organizēts seminārs par to, kā gūt Eiropas fondu finansējumu.

Luksemburgā būs daudz balsu, viedokļu un cilvēku. Taču varam uzņemt tikai 120 dalībniekus! Tāpēc pasteidzieties un reģistrējieties konferencei!

eblida2023.sciencesconf.org

Informāciju sagatavoja:
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka