“Literatūras ceļvedis” ir LNB gatavots regulārs izdevums, kas tapis kā informatīvs padomdevējs Latvijas bibliotekāriem kvalitatīvas un daudzveidīgas literatūras izvēlē, bibliotēku krājumu kvalitātes pilnveidošanā, kā arī lasīšanas kultūras veicināšanā. Izdevums iznāk PDF formātā 8 reizes gadā un ir brīvi pieejams LNB tīmekļvietnē.

“Literatūras ceļvedis” savu pirmo numuru piedzīvoja 2018. gada 13. februārī un līdz ar tīmekļvietnes izveidi svin piecu gadu jubileju. Līdz šim publicēti 42 numuri, 756 grāmatu apskati, kurus šajā periodā veidojuši pavisam 98 autori, no tiem 45 – LNB darbinieki.

Tīmekļvietne www.literaturascelvedis.lv darbosies kā mūsdienu lasītājam ērti pieejams izdevuma formāts ar iespēju lasīt jaunākos apskatus, kā arī aizceļot “Literatūras ceļveža” arhīvā. Izmantojot atslēgasvārdus, lasītājam tiek piedāvātas plašākas iespējas parocīgi atklāt nepamanītas grāmatu pērles un uzzināt ko sev jaunu. Uz vietnes publicēšanas brīdi arhīvā ir pieejami 2022. gada numuri. Gada laikā tīmekļvietne tiks papildināta ar visiem iznākušajiem “Literatūras ceļveža” numuriem. Dažus no apskatiem iespējams arī atskaņot un noklausīties LNB “Klausītavā” (Soundcloud un Spotify kanālos). Apskatu ieskaņošana audio formātā izlases veidā tiek veikta kopš 2020. gada. Apskatus ierunā LNB darbinieki LNB skaņu ierakstu studijā.

“Literatūras ceļveža” uzmanības lokā ir jaunākā daiļliteratūra un nozaru literatūra, tiek iekļautas arī vērību pelnījušas iepriekšējo gadu grāmatas. Īpaši satura akcenti ir nozaru ekspertu izraudzītie izdevumi, bērnu un jauniešu literatūra, kā arī izdevumi Latvijas reģionos un mazo izdevniecību veikuma popularizēšana. Nozaru literatūras jomā tiek apskatīti pārsvarā LNB nozaru un speciālo krājumu lasītavu izdevumi.

Izdevuma mērķauditorija – bibliotekāri, literāti, pedagogi, kultūras un izglītības nozaru speciālisti, citi interesenti.

“Literatūras ceļveža” idejas autori un satura koordinatori ir LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra speciālisti. Izdevums top sadarbībā ar citu LNB departamentu lasītavu nozaru ekspertiem, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēkiem un studentiem, citiem Latvijas bibliotēku speciālistiem un literatūras procesu pārzinātājiem un literatūras entuziastiem.

Tīmekļvietne www.literaturascelvedis.lv veidos ciešāku atgriezenisko saiti starp izdevuma lasītājiem un veidotājiem, dodot iespēju grāmatu apskatus atzīmēt ar “patīk”, popularizēt sociālajos tīklos, komentāros izteikt viedokli.

Interesenti aicināti arī kļūt par satura līdzveidotājiem, sazinoties ar redakciju literaturas.celvedis@lnb.lv. Kā arī sekot tīmekļvietnei sociālo tīklu platformā Instagram @literaturascelvedis.

Izdevuma “Literatūras ceļvedis” 2023. gada pirmais numurs gaidāms martā.

 

Informāciju sagatavoja:
“Literatūras ceļveža” redakcija
Bibliotēku attīstības centrs
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
literaturas.celvedis@lnb.lv
www.literaturascelvedis.lv