Lai gūtu jaunu pieredzi un iedvesmu turpmākajam darbam, Dobeles  un Auces novadu bibliotekāri 30. martā devās pieredzes apmaiņas braucienā pa Dobeles novada 8 bibliotēkām

 

Interesanti bija iepazīt sava novada bibliotēkas, kurās tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts šodienas vajadzībām atbilstošās telpās ar labu informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu.

 

Pieredzes apmaiņa dod lielisku iespēju paskatīties, kā strādā kolēģi citās  bibliotēkās, iepazīt jaunas darba formas, ieraudzīt interesantas idejas un izmantot tās darbā, organizējot dažādas aktivitātes bibliotēkas lasītājiem.

Zebrenē noslēdzās informatīvi piesātinātā diena, kur paldies teicām Zebrenes bibliotēkas vadītājai Maigai Arājai par darbā pavadītajiem gadiem.