Lekcija par skaitļiem un to nozīmi cilvēka dzīvē. Praktiska darbošanās.