Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un LZA Terminoloģijas komisiju jau trīspadsmito reizi izsludina akciju “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”.


2015. gadam ritot, LVAK jau sakrājusi vairāk nekā 170 nevārdu, bet tikai 111 gada vārda kandidātu (no tiem aptuveni trešdaļa  pašu iesniedzēju un viņu tuvinieku darinājumi). Spārnoto teicienu krājumā nonācis apaļš simts  daudzi no tiem irōniski, paradoksāli, saistīti ar sabiedrībā aktuālām norisēm, arī asprātīgi rakstu virsraksti no preses. Ceturtā papildu sadaļā apkopoti arī simts savārstījumi (nelatviski frazeoloģismi, samudžināti iestāžu un amatpersonu paudumi, dīvaini un burtiski tulkojumi).

 

Akcijas mērķis ir veicināt sabiedrības interesi par valodu, sekmēt visus labas gribas centienus, kas spētu palīdzēt uzlabot mūsu valodas kvalitāti  gan sadzīvē, gan publiskā un valstiskā saziņā.

 

LVAK atgādina, ka aptaujas rīkotāji analizē itin visas valodas jomas  jaunāko terminoloģiju, presē un publiskās runās pausto, techniskus un administrātīvus dokumentus, jaunāko literātūru, izkārtnes, reklāmas un uzrakstus, izstrādājumu nosaukumus, svešvārdus un starptautisku jēdzienu atveidojumus, bērnu un jauniešu izteiksmes īpatnības, zinātnieku, mākslinieku, polītiķu, uzņēmēju tipiskus un netipiskus paudumus, kā arī jebkuŗas citas profesijas un sabiedrības grupas lietoto valodu.

 

Pasaule mainās, un mums ir jātiek tai līdzi. Lai skaustu nevārdus, gan ņemsim talkā jaunvārdu darināšanas iespējas, gan arī aktuālizēsim jau senāk lietotus vārdus; pētīsim arī to, kā nepārprotamāk, kontekstā un stilā iederīgāk lietot it kā parastus vārdus! Precīzitāte un izteiksmība piemīt valodai kā sistēmai, ne vien atsevišķiem tās vienumiem.

 

Apkopotos ieteikumus apspriedīs akcijas rīkotāju kopīgi deleģēta valodniecības teōrētiķu un valodas praktiķu žūrija. Aptaujas gaitai varēs sekot Latviešu valodas attīstības kopas vietnē LVAK.wordpress.com un čivinātavas kanālī twitter.com/LVAK_valoda. 2015. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens tiks izsludināti 2016. gada janvāŗa otrajā pusē.

 

Aptaujā ir trīs sadaļas. Gada vārds ir spilgtākais un trāpīgākais pēc latviešu valodas likumībām veidotais vārds, kas pirmo reizi izskanējis, kļuvis populārs vai populāritāti atguvis 2015. gadā, vai arī jau pazīstams vārds, kas lietots šim gadam raksturīgā jaunā vai īpašā nozīmē.


Gada nevārds  visnejēdzīgāk darinātais vai visnevajadzīgāk no citas valodas aizgūtais vārds, kas parādījies vai manāmi izplatījies 2015. gadā, vai arī jau pazīstams vārds, kas šajā gadā plaši lietots visneiederīgākā veidā vai visdīvaināk sagrozītā nozīmē (piemēram, pēc citu valodu parauga).

 

Gada spārnotais teiciens  spilgtākais vai dīvainākais teiciens, kas īpaši bieži lietots vai sevišķi pamanīts 2015. gadā.

 

Pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv vai pa parasto pastu: RLB Latviešu valodas attīstības kopai, Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050.

 

Pieteikumos jāietveŗ informācija, kur vārds vai teiciens dzirdēts, kādā publikācijā tas lasīts un kādā sakarā lietots; jānorāda arī iesūtītāja vārds, kontaktinformācija un īss pamatojums katram pieteiktajam vārdam.

 

Iepriekšējo aptauju rezultāti no 2003. līdz 2014. gadam ir apskatāmi atsevišķā LVAK vietnes sadaļā  LVAK.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/

 

Par akcijas rīkotājiem

 

Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) darbojas Rīgas Latviešu biedrībā kopš 2001. gada. Tā rīko ikmēneša sanāksmes un priekšlasījumus par valodu, izdod grāmatas, pēta ortografijas un jaunvārdu jomas, vērtē valodas jaunumus gan akadēmiskā un lingvistiskā, gan vēsturiskā un sabiedriski polītiskā aspektā. Kontakttālruņi  26447286, 29776281.

 

Latvijas Rakstnieku savienība (LRS) dibināta 1940. gadā. Biedrībā apvienojušies vairāk nekā 300 literāti, publicisti, tulkotāji un pētnieki. LRS veicina latviešu rakstniecības attīstību, gan populārizējot latviešu literātūru un tulkojumus, gan aizstāvot literātu profesionālās intereses un tiesības.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (TK) ir LZA institūcija, kuŗa latviešu valodā izstrādā vienotu, saskaņotu un zinātniski pamatotu nozaŗu terminu sistēmu, darbojoties pēc pasaulē atzītiem terminoloģiskā darba principiem. Tai ir trīsdesmit speciālizētas dažādu nozaŗu apakškomisijas. TK darbības pirmsākums  1919. gadā dibinātā Izglītības ministrijas terminoloģijas un pareizrakstības komisija.