Savu maģistra darbu prezentēs 2010. gada maģistrante, LU SZF bibliotēkas speciāliste Silva Suhaņenkova.

 

Bibliotēkas šobrīd strauji mainās, jo mainās cilvēku – esošo un potenciālo bibliotēku lietotāju dzīves paradumi, vajadzības un arī iespējas. Izmaiņas ir nepieciešamas, lai bibliotēkas iekļautos šajā vidē un spētu pildīt savu galveno misiju – veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvājot nepieciešamo informāciju un darot to cilvēkiem visērtākajā veidā. Bibliotēka 2.0 ir pilnībā lietotājorientēta. Tā ir tradicionālo bibliotēkas pakalpojumu un inovatīvo tīmekļa 2.0 servisu apkopojums. Informācijas telpā aizvien ienāk jaunas iespējas. Tīmeklis 2.0 ir otrā tīmeklī balstītā komunikāciju un tehnoloģiju paaudze, kas nemitīgi pilnveidojas un piedāvā arvien jaunas iespējas, piemēram, tiešsaistes ziņojumapmaiņu, sociālos tīklus, RSS barotnes, emuāru veidošanu utt. Līdz šim šī tehnoloģija ir bijusi populāra dažādos tīmekļa servisos – reklāmas biznesā, e-tirdzniecībā utt., taču bibliotēku vidē tas vēl ir jaunums. Adaptējot dažādās tīmekļa 2.0 tehnoloģijas, bibliotēka var pilnveidot savus pakalpojumus un kļūt par bibliotēku 2.0. Kopumā visas minētās un vēl pat neizgudrotās tīmekļa 2.0 tehnoloģijas ir jau izmainījušas mūsdienu bibliotēku, un vēl būtiskākas pārmaiņas tās radīs nākotnē. Bibliotēku kolekcijas ir kļuvušas interaktīvākas un pieejamākas. Bibliotēku pakalpojumi mainās, vairāk uzmanības pievēršot informācijas pārraides un informācijpratības uzlabošanai, kā arī kontrolētas pieejas nodrošināšanai.

 

Pasaulē šis temats ir ļoti aktuāls. Nozares pētnieki daudz raksta par tām iespējām, kuras sniedz tīmeklis 2.0 un ko no tā vajadzētu pārņemt bibliotēkām. Arī Latvijas bibliotēkām nav grūti apzināt un pārņemt pasaules bibliotēku pieredzi šo tehnoloģiju ieviešanā un izmantošanā. Akadēmiskās, zinātniskās un speciālās bibliotēkas ir vide, kurā ir daudz jaunu cilvēku, kas parasti ļoti labprāt pieņem un izmanto jaunās tehnoloģijas. Tāpēc tieši šai bibliotēku grupai būtu jāmainās īpaši strauji.

Risinot problēmsituāciju, maģistra darba pētījumā ir apzināta esošā situācija Latvijas akadēmisko bibliotēku vidē, tai skaitā analizēta attīstība zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās, kas veic akadēmisko bibliotēku atbalsta funkciju. Ir noskaidrota bibliotēkas darbinieku un apmeklētāju gatavība un vēlme lietot tīmekļa 2.0 tehnoloģijas bibliotēkās, izveidoti priekšlikumi un ieteikumi, lai to sekmīgāk varētu īstenot.

 

Pasākuma laikā tā apmeklētājiem un citiem interesentiem būs aplūkojama arī maģistra darbā izmantoto izdevumu izstāde.

 

Visi laipni gaidīti 8. decembrī plkst. 13.00 LNB BKC Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā, Tērbatas ielā 75, 3. stāva 309. telpā.