Veicināšanas balvas saņēma arī pārējās bibliotekāres, kuras saņēmušas augstu lasītāju vērtējumu:
  • Rīgas CB Daugavas filiālbibliotēkas bibliotekāre Maruta Svikle,
  • Cēsu Centrālās bibliotēkas bibliotekāre Maira Jansone,
  • Daugavpils Centrālās bērnu bibliotēkas bibliotekāre Žanna Korobkina,
  • Jēkabpils rajona Kūku pagasta Kūku bibliotēkas bibliotekāre Jeļena Hnikina,
  • Madonas rajona Bērzaunes pagasta bibliotēkas bibliotekāre Ineta Zvirgzdiņa,
  • Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta bibliotēkas bibliotekāre Erna Ulase,
  • Ventspils bibliotēkas bibliotekāre Elita Lāce,
  • Limbažu Bērnu bibliotēkas bibliotekāre Inese Ezeriņa,
  • Dobeles rajona Tērvetes novada Tērvetes pagasta bibliotekāre Emircijana Nikolajeva.
Par bibliotēkas lasītāju aktīvu iesaistīšanu konkursā Limbažu rajona Katvaru pagasta bibliotēkas vadītāja Laima Bernšteina saņēma bezmaksas LURSOFT lielās datu bāzes gada abonementu.
 
Konkursu rīkoja valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" un LURSOFT IT sadarbībā ar Latvijas Radio.
 
Konkursā "Dodies uz savu bibliotēku un laimē datoru!" piedalīties varēja tikai bibliotēku reģistrētie lasītāji, un tas tika rīkots, lai bibliotēku apmeklētāji vairāk uzzinātu par plašajām iespējām, ko bibliotēkās sniedz dators, internets un elektroniskie uzziņu resursi, un lai pilnveidotu lasītāju prasmi meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju. Pēdējos gados Latvijas bibliotēkās plaši ienākušas jaunās tehnoloģijas, nodrošinot vienlīdzīgas informācijas un zināšanu ieguves iespējas cilvēkiem gan pilsētās, gan laukos. Tādēļ ir svarīgi veicināt elektronisko resursu izmantošanu gan pilsētu, gan arī lauku bibliotēkās un  nepieciešamo iemaņu apgūšanu  informācijas meklēšanā un izmantošanā.
 
Konkursā piedalījās bibliotēku lasītāji no gandrīz 100 bibliotēkām no visas Latvijas. Īpaši plaši bibliotēku skaita ziņā bija pārstāvēti Balvu, Bauskas, Jelgavas, Saldus, Limbažu un Valkas rajoni.
 
Konkursa laikā LURSOFT laikrakstu datu bāze www.news.lv visām Latvijas publiskajām bibliotēkām tika piedāvāta lietošanai bez maksas. Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijā publicēto periodisko izdevumu publikāciju krājums internetā. Ik dienas tā tiek papildināta ar tūkstošiem jaunu publikāciju no nacionālo un reģionālo izdevumu jaunākajiem numuriem.
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" īstenotā projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros datu bāze www.news.lv Latvijas bibliotēkām tiek piedāvāta par samazinātu abonentmaksu, lielāko daļu abonēšanas maksas sedzot no projekta līdzekļiem.  Šobrīd datu bāzi projekta ietvaros abonē 162 bibliotēkas.
 
Informāciju sagatavoja:
Ilma Birzniece
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902, 29119713